Informasjon

Klimaendringer gir tropesykdommer i Europa

Reisefeber kombinert med et varmere klima, har ført tropesykdommer inn i Europa.

Et varmere og våtere klima, kombinert med eventyrlysten reisefeber har ført tropesykdommen chikungunyafeber inn i Europa. Det er fare for at flere sykdommer som overføres av mygg, skal spre seg til Europa - blant annet malaria og denguefeber.

Chikungunyavirus-sykdom er en virussykdom som overføres via mygg (vektor), og er en zoonose. Normalt forekommer denne sykdommen i deler av Afrika, Det indiske subkontinent og i Sørøst-Asia. Det finnes ingen behandling av viruset, som gir symptomer som feber, hodepine, ledd- og muskelsmerter. Ved alvorlige tilstander er det rapportert om hjerte- og lungesvikt og infeksjon i sentralnervesystemet. Dersom man oppholder seg i områder der man vet det er mulighet for å bli smittet, må man gjøre sitt beste for å forebygge myggstikk.

Tidlige tegn på at biologiske systemer reagerer

Nå har de siste årenes klimaendringer vært med på å føre dette viruset inn i Europa. I følge et faktaark fra Verdens Helseorganisasjon fra april 2008 er økt utbredelse av forekomsten og endringer i atferden hos insekts- og fuglearter, tidlige tegn på at biologiske systemer allerede reagerer på klimaendringer. Dette fører til betydelige endringer i smitte av infeksjonssykdommer som blir overført via vektorer som mygg eller lopper.

Tigermyggen plukket opp viruset fra smittet italiener

At vi reiser mer enn før, spiller selvsagt også en viktig rolle. For det blir stadig enklere å ta med nye og eksotiske inntrykk - og sykdommer - hjem.

Et eksempel på hvor uheldig denne kombinasjonen kan være, fant sted i Italia i 2007. Da ble chikungunyaviruset introdusert i Emilia Romagna Region i Italia, etter at en italiener kom hjem fra en reise i India. Uheldigvis fantes det også en passende vektor - tigermyggen - i dette området. Den smittede ble stukket av en tigermygg, tigermyggen plukket opp viruset, og siden spredte myggen viruset videre. Denne kombinasjonen førte til en vedvarende lokal forankring av sykdommen. I følge European Centre for Disease Prevention and Control ble det rapportert om 247 personer som hadde blitt smittet av viruset i tidsrommet juli til september 2007, i Emilia Romagna Region.

I følge en annen rapport, også denne fra Verdens Helseorganisasjon, er tilfellet i Italia det første i moderne historie som resulterer i en innenlandsk etablering av en smittsom sykdom som tidligere ikke har forekommet på det europeiske kontinentet. Siden har viruset spredt seg fra den vesle regionen i Italia, til minst 11 andre europeiske land; Albania, Frankrike, Belgia, Montenegro, Sveits, Hellas, Spania, Kroatia, Nederland, Slovenia og Bosnia-Herzegovina.

Spredningen vil fortsette

I følge en artikkel i danske Ugeskrift for læger, vil denne spredningen fortsette, men de påpeker at vi i Europa vil være i stand til bekjempe vektorene mer effektivt enn hva som er tilfelle i endel andre verdensdeler.

Men det er ikke bare chikungunyaviruset man frykter vil spre seg i takt med klimaendringene. Malaria, denguefeber og leishmaniasis er eksempler på andre sykdommer som har vektorer som kan dukke opp - i alle fall i form av lokale utbrudd.

For utbredelsen av vektorbårne infeksjonssykdommer flytter seg i takt med klimaendringene. Et våtere og varmere klima gir insekter bedre forhold i en rekke områder, mens de får problemer med å klare seg andre steder.

Vil du vite mer?