Intervju

- Klimaendringer vil gi større helseproblemer enn tobakk

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Mangler reell politisk vilje

Norsk nettverk for klima og helse påpeker at det er behov for overgripende politiske tiltak for å sikre miljø og helse.

- Vi må ha en adskillig sterkere politisk satsning mot et klimavennlig samfunn. Mange politikere snakker som om de er engasjerte, men det mangler politisk vilje som monner i de største partiene, både på høyre- og venstresiden i norsk politikk. Tiltak for å redusere norsk oljeproduksjon mangler, selv om vi vet at langt det meste av av de fossile ressursene må bli liggende urørt. Problemet er at vi som innbyggere i en oljeproduserende nasjon, er redde for å være tøffe. Oljeindustrien er motstandere av mindre satsning på fossilt brennstoff. Den har også sterk politisk innflytelse. Dette ser vi særlig i USA, men også i Norge. På samme måte som tobakksindustrien hadde sterke politiske forbindelser, har også oljeindustrien det. Statoil har for eksempel stor innflytelse i Olje- og energidepartementet og er også godt representert i Forskningsrådet hvor de til og med har sittet med lederen i et klimaforskningsprogram, sier Kvåle.

Forrige side Neste side