Intervju

- Klimaendringer vil gi større helseproblemer enn tobakk

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Se til Tyskland

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kvåle er særlig engasjert i at vi må redusere bruken av fossilt brennstoff.

- I dag blir fossil industri subsidiert med 600 milliarder dollar årlig på verdensbasis. Klimavennlige alternativer får lite støtte. Vi har et oljefond som vil vare i mange år selv om oljeproduksjonen avvikles. Vi som burde være i front for en omstilling, gjør alt for lite. Bill McKibben fikk Sophie-prisen av Jostein Gaarder i 2013. Han startet en kampanje med utgangspunkt i at det er uetisk å investere i fossil energi. Siden har mange investorer besluttet å trekke seg ut av kull - blant annet Kommunal Landspensjonskasse(KLP). For tiden diskuterer Stortinget om Oljefondet skal gjøre som KLP, sier Kvåle.

- Miljøavgifter kunne vært brukt mer, i tillegg til å subsidiere fornybar energi. Den kjente klimaforskeren og vinner av Sofieprisen i 2010, James Hansen, er en sterk forkjemper for et system kalt "Karbonavgift til fordeling" som går ut på at det legges en avgift på alle fossile brennstoff. Pengene skal så deles ut igjen til alle innbyggerne med en lik sum til hver. Dersom du da bruker lite fossilt brennstoff, vil du få mer igjen enn om du bruker mye. Hansen mener at det er lettere å få gjennomslag for dette enn for innføring av en global skatt på karbon som mange politikere går inn for. Problemet er at vi i dag utsetter egne tiltak i påvente av enighet om effektive globale tiltak, som det så langt har vært umulig å få på plass. Vi burde se til Tyskland. Der har de gjennom politisk styring greid å snu energiproduksjonen mot en større andel fra fornybare energikilder, sier Kvåle.

- Klimaendringer kan føre til konsekvenser for liv og helse som i omfang kan sammenlignes med effektene av bruk av atomvåpen, kan man lese på nettsidene til Nettverk for klima og helse.

- Ikke alle ser dette. I mine artikler skriver jeg at helseprofesjonen har et særlig ansvar, men egentlig gjelder dette alle oppegående mennesker. Ansvaret hviler særlig tungt på politikerne og andre som har mulighet for å styre utviklingen i retning av en mindre farlig framtid, sier Kvåle.

Kilder

Referanser

  1. Kvåle G. Klimakamp er helsearbeid. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; 134: 1582-4. tidsskriftet.no
  2. Kvåle G, Fadnes LT, Tryland M, Pihlstrøm L. Klimaendringer – vår tids største helsetrussel . Tidsskrift for Den norske legeforening 2011. tidsskriftet.no
Forrige side