Informasjon

Gjennomsnittsvekten øker raskere blant høye personer

Ifølge en studie som ble publisert i American Journal of Clinical Nutrition i februar 2008, øker kroppsmasseindeks raskere blant høye personer enn blant de som er lavere.

Ettersom korte personer trenger færre kalorier enn de som er høye for å holde vekten, ønsket forskerne bak denne studien1 å undersøke om forholdet mellom kroppsmasseindeks(KMI) og høyde hadde forandret seg over tid. Informasjon fra 3581 ikke-gravide kvinner, og 3091 menn som ble undersøkt i regi av en amerikansk helseundersøkelse i perioden 1959-1962, og 4561 ikke-gravide kvinner og 4691 menn som ble undersøkt i en større amerikansk helseundersøkelse i 2001-2004, ble brukt i studien.

Vet ikke hvorfor

Forskerne undersøkte om forholdet mellom BMI og høyde hadde endret seg i denne perioden. Det de fant var at KMI hadde økt raskere blant høye personer enn blant lave personer de siste 40 årene. Tidligere har kortere menn og kvinner i gjennomsnitt hatt høyere KMI enn de som er høyere. Forfatterne antok før studien startet at lavere personer ville ha en større KMI-økning enn de som er høyere, ettersom de har behov for færre kalorier samtidig som de spiser like store porsjoner. Ettersom porsjonene mange steder blir stadig større, virket det sannsynlig at en person med lavere energibehov vil få i seg flere ekstra kalorier enn de med høyere forbruk.

700 kalorier i forskjell på stor og vanlig meny

Hvorfor dette har endret seg har ikke forfatterne noe klart svar på. Mulige forklaringer kan være at tilgangen på mat var mer begrenset i 1960-årene, og det kan hende at høyere personer har vært mer utsatt på grunn av at de har et større energibehov. En annen mulig forklaring er at høyere personer relativt sett ikke inntar flere kalorier enn de som er lavere, men at de som er lavere forbrenner flere kalorier. Kanskje har dette med arbeids- eller fritidsaktiviteter å gjøre. En tredje mulighet er at høye menn velger større porsjoner enn lave menn.

Forskjellen på en stor og en vanlig meny på McDonalds i USA utgjør hele 700 kalorier, mens forskjellen på energiforbruk hos en mann på 173 og en mann på 183 der begge har en KMI på 23, er på ca. 340 kalorier.

De fleste amerikanere er overvektige eller fete

Studien viser at det er like sannsynlig at høye menn er overvektige eller fete i dag, som at kortere menn er det. Det er fortsatt mindre sannsynlig at høye kvinner er overvektige eller fete, enn at kortere kvinner er det. Dog ser det ut som om denne forskjellen blir stadig mindre.

I dag er de fleste amerikanere ennten overvektige (KMI over 25) eller fete (KMI over 30). KMI har økt nokså likt blant de fleste subfolkegrupper. Det vises til to unntak - kvinners KMI øker raskere enn menns KMI, og gjennomsnitts KMI blant afrikansk-amerikanere øker raskere enn andre etniske grupper.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Cohen DA, Sturm R. Body mass index is increasing faster among taller persons. Am J Clin Nutr. 2008; 87: 445-8.