Intervju

Kosmetisk kirurgi - har gransket markedsføringen

Tilbydere av kosmetisk kirurgi reklamerer med bedre selvfølelse og bruker ord som «grevinneheng» og «sinnarynke» i sin markedsføring.

En norsk studie har undersøkt hvordan norske tilbydere innen kosmetisk kirurgi markedsfører seg, hvem de henvender seg til og på hvilken måte.

Det er Venke Frederike Johansen og Therese Andrews som står bak studien som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening i slutten av mai 2021. De er henholdsvis førsteamanuensis emerita ved Universitetet i Agder, og forsker 1 ved Nordlandsforskning.

De skriver at det er problematiske sider ved slik markedsføring som har vært pekt på i flere sammenhenger. Nå går de klinikkene ytterligere etter i sømmene.

venke_portrett_20210625_3.jpg
Venke Johansen ved Universitetet i Agder har nylig publisert en studie om kosmetiske operasjoner i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Kroppspress

- Norge er kjent for å ha et åpent og transparent offentlig helsevesen, men det samme er ikke tilfelle når det gjelder private aktører som tilbyr kosmetisk kirurgi. Vi vet ikke hvor mange operasjoner som utføres i Norge årlig. Vi har etterlyst tall og utvikling over tid, men en slik oversikt finnes ikke, sier Johansen til NHI.no.

Hun forteller at ifølge Nettstedet HelseSmart.no finnes det 353 klinikker i Norge som tilbyr plastisk kirurgi. Ved detaljert gransking kan det se ut til at noen av disse kun tilbyr såkalte «light-behandlinger», som innebærer inngrep i hud og underhud blant annet med restylane og botox, sier Johansen.

Forskerne bak studien sier at klinikkene reklamerer med stor mengdeerfaring, for eksempel oppgir en mindre kjede at de opererer 2-3000 pasienter årlig. I tillegg kommer light-behandlinger. En større kjede opplyser at de utfører 20 000 inngrep i året, inkludert light-behandlinger.

- Dette gir oss ingen eksakte tall, men det gir en indikasjon på at det dreier seg om svært mange inngrep, sier Johansen. 

Det er flere årsaker til at forskerne nå ønsket å undersøke dette:
- En av dem er det økende kroppspresset vi ser blant unge mennesker. Dette gjelder særlig jenter, som i tidlig alder lærer å granske sin egen kropp med et kritisk blikk.

Neste side