Intervju

Kosmetisk kirurgi - har gransket markedsføringen

Ridebukselår og sinnarynke

Å bruke nedsettende betegnelser på normale kroppsvariasjoner er altså ikke lov, ifølge forskriften. For eksempel er ord som «ridebukselår», «grevinneheng», «kalkunhals», «tannkjøttsmil», «sinnarynke», «hamsterposer» ikke lov å bruke.
- Men dette er ord som brukes i markedsføringen, sier Johansen og forteller at de har funnet klinikker som bruker ordene i en smørbrødliste over tilbud.

- Vi ser at tilbyderne kommer med underliggende budskap og lover mer enn den faktiske operasjonen: at man kan få bedre selvfølelse, bedre sosialt liv og mindre psykiske plager. Det er ganske drøyt å si dette, og du lover noe utover selve varen. I markedsføringsforskriften står det at man skal lese budskapet med et overordnet blikk og se hvilket budskap man generelt gir. Og jeg mener dette er på kanten, sier hun.

Johansen forteller at det i reklameteksten er en gjennomgående bruk av ordet «pasient».
- Det er jo dekning for det, men folk flest forbinder pasient med noen som er syk og er i en tilstand som krever behandling. Når man er en pasient, blir man lagt i hendene til en som yter omsorg og som vil deg vel. Målet er at en blir frisk, eller at behandlingen gir en helsegevinst, sier hun. Vi må huske på at de som får gjennomført et kosmetisk kirurgisk inngrep er i utgangspunktet friske, og at inngrepet ikke gir dokumentert helsegevinst.

- Hvor tenker du dette er på vei?

- Det er skummelt å tenke på dette. For antall klinikker og konkurransen øker, og de må være mer pågående i markedsføringen. Vi har for eksempel lagt merke til at stadig flere klinikker har stor Instagram-aktivitet. De norske klinikkene sier selv at det er viktig at de markedsfører seg slik at kunden ikke velger utenlandske klinikker som kan medføre flere og verre komplikasjoner.

Johansen forteller at de også har sett en koronaeffekt: Det har vært en økning på 25 prosent i antall inngrep på Sørlandet det siste året. Er det «teams-effekten» og at folk ser seg selv på en annen måte, eller er det fordi man er hjemme, unngår sykemelding og slipper å ta av ferien for å gjøre et inngrep? spør Johansen.

Forrige side Neste side