Intervju

Kosmetisk kirurgi - har gransket markedsføringen

Reagerer på overtramp

- Markedsføring av kosmetiske kirurgiske inngrep er regulert både i forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep, Norsk plastikkirurgisk forenings egne etiske regler og Legeforeningens Etiske regler for leger, sier Kjersti Ausen til NHI.no.

Hun er leder for Norsk Plastikkirurgisk Forening.

Hun sier at markedsføring skal i utgangspunktet være nøktern og saklig, og det er ikke lov å bruke virkemidler som skaper et opplevd behov eller bruke før/etter-bilder.

- Norsk Plastikkirurgisk Forening reagerer ovenfor markedsføring fra egne medlemmer som vi mener går over streken i forhold til regelverk, og vi har også i enkelte tilfeller meldt useriøse aktører til Helsetilsynet. Regelverket er åpent for tolkning, og noen virkemidler kan både være ladet og i gråsonen i forhold til kravet om nøktern og saklig presentasjon av hvilke tjenester en klinikk tilbyr, sier Ausen. 

Hun sier at det i mange tilfeller vil kreve en juridisk vurdering for å avgjøre om den aktuelle markedsføring er innenfor regelverket.

- Norsk plastikkirurgisk avdeling har henvendt seg til helsemyndighetene og bedt om vurdering av ulike former for markedsføring på prinsipielt grunnlag, men har fått til svar at dette vil ikke myndighetene uttale seg om med mindre en konkret klinikk meldes til Helsetilsynet for utilbørlig praksis. Helsemyndighetene har nylig satt mer fokus både på hvem som skal kunne drive med kosmetiske medisinske behandlinger, og hvordan disse skal markedsføres. Det synes vi er veldig positivt, sier hun. 

Forrige side Neste side