Intervju

Kosmetisk kirurgi - har gransket markedsføringen

Begreper og regelverk

- Det finnes ingen oversikt over hvor mange kosmetiske inngrep som blir gjort i Norge årlig. Hvorfor eksisterer det ingen slik ordning?

- De fleste estetiske kirurgiske inngrep og kirurgiske behandlinger utføres av private tilbydere og i tilfelle en slik oversikt skulle utarbeides, burde det eventuelt gjøres av det offentlige. Dersom man skal føre registre/oversikt over utførte inngrep, bør dette ha en medisinsk konsekvens. Det koster et betydelig beløp å drifte et register, og det er vesentlige juridiske regelverk å ta hensyn til for å kunne registrere inngrep. Hvorfor det offentlige ikke har etablert en slik oversikt, kan vi ikke svare på, sier Ausen. 

Hun mener kosmetiske inngrep er et begrep som er vanskelig å definere. Estetisk kirurgi utføres av plastikkirurger, men også av andre legespesialiteter. Som "kosmetiske inngrep" kan en også regne ulike kosmetiske behandlinger av tilbydere som ikke er leger.

- Innen privat plastikkirurgi foregår det selvsagt rent estetisk motivert kirurgi, men også mye kirurgi som korrigerer fysiske plager og avvik. Noen orker ikke stå i kø i det offentlige, andre har plager som ikke nødvendigvis er så uttalte at det gir rett til offentlig gratis behandling, men medfører like fullt åpenbare plager. Det vil derfor være feil å kategorisere all privat plastikkirurgi som kosmetiske inngrep, avslutter hun. 

 

Forrige side