Informasjon

Kreft rammer schizofrene oftere

Mennesker med diagnosen schizofreni har 50 prosent større sjanse for å dø av kreft enn normalbefolkningen. Kreft er den nest hyppigste dødsårsaken blant schizofrene.

Temaside om Korona

Schizofreni er forbundet med større sjanse for tidlig død, delvis på grunn av flere selvmord blant personer med lidelsen. Men også kreft bidrar til å forkorte den gjennomsnittlige levealderen for schizofrene pasienter. Det er konklusjonen til en fransk studie som skal publiseres i Den amerikanske kreftforeningens tidsskrift CANCER i august.

Les også: Personlighetsforstyrrelser

Verst for kvinner

Forskerne analyserte data fra 3470 pasienter diagnostisert med schizofreni i sammenheng med registrerte kreftdiagnoser. De fant ut at 476 (14 prosent) av pasientene hadde dødd i løpets av studiets elleve år. Blant disse døde 74 av kreft. Det er en vesentlig større andel enn normalt.

Resultatene viste også at sjansen for å få lungekreft hos menn med schizofreni var større enn i resten av befolkningen. Hos kvinner med schizofreni var både dødelighet generelt og dødelighet ved brystkreft betydelig høyere enn normalt.

Flere mulige forklaringer

Schizofreni er en psykisk lidelse som kjennetegnes ved omfattende og karakteristisk endring i tenkning, tolkning av sanseinntrykk og følelsesliv. Lidelsen forekommer hos ca. 3-5 per tusen personer i Norge.

Det var flere røykere i forsøksgruppen sammenlignet med befolkningen. Men forskerne tror forsinket diagnostisering av sykdommer, som følge av at schizofreni-pasienter er mindre oppmerksomme på kreftsymptomer, kan være en av hovedforklaringene til den høyere dødeligheten. De pekte også på hvor vanskelig det er å gi schizofrene optimal behandling.

En gruppe med høy dødelighet

4-13 prosent av mennesker som får en schizofreni-diagnose, begår selvmord, og 25-50 prosent gjør ett eller flere selvmordsforsøk. Flere risikofaktorer for selvmord ved schizofreni er blitt identifisert; de viktigste er tidligere selvmordsforsøk, depresjon, stoffmisbruk og kjønn (menn har større risiko enn kvinner). Risikoen er særlig høy det første året.

Hjerte- og karsykdommer, mage- og tarmsykdommer, hormonforstyrrelser og luftveissykdommer bidrar også til en høyere dødelighet blant schizofrene i forhold til normalbefolkningen.

Nå foreslår forskerne også økt forebygging mot og tidligere oppdagelse av kreft som viktige grep for å redusere dødeligheten blant schizofrene.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Tran E, Rouillon F, Loze JY, et al. Cancer mortality in patients with schizophrenia: 11-year prospective cohort study. CANCER 2009; DOI: 10.1002/cncr.24383.
  2. Pressemelding. Study Finds Cancer is the Second Most Frequent Cause of Death in Individuals with Schizophrenia. CANCER 2009.