Nyhetsartikkel

Krever medisinsk bakgrunn

Susanne Albrechtsen er seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken i Bergen. Hun opplever det som utfordrende at mange kvinner leser fagartikler, og har ønsker ut i fra dette. - Det er selvfølgelig positivt at kvinnene tilegner seg kunnskap før de skal føde. Likevel er det gode grunner til å la fagfolk ta avgjørelsen, sier hun.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ved en rekke medisinske problemstillinger er det ikke nødvendigvis èn løsning som på alle måter er den beste. Både leger og pasienter blir - eller ønsker å bli - stilt overfor valg som kan få en avgjørende betydning for liv og helse. Innen fødselsmedisin er vanlige problemstillinger valg av forløsningsmetode ved seteleie eller etter tidligere keisersnitt, og fosterdiagnostikk - fostervannsprøve eller ikke? Skal legen ta avgjørelsen alene, eller bør valgene legges åpne for pasienten å ta?

Kvinneklinikken (KK) på Haukeland Universitetssjukehus i Bergen har det laveste keisersnitt-tallet på landsbasis med 11 prosent keisersnitt. Gjennomsnittet for norske sykehus er på 17 prosent (tall fra Medisinsk fødselsregister fra 2008). Innen fagmiljøet gir det prestisje å ha en lav andel keisersnitt. KK i Bergen har også lavere andeler keisersnitt ved f.eks. risikofødsler som seteleie, tidligere komplisert fødsel, og for kvinner med sterk fødselsangst, overgrepshistorie eller lignende. I den forbindelse har NHI.no fått et intervju med Susanne Albrechtsen som er seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken i Bergen.

Dette er den tredje artikkelen i denne serien. De øvrige intervjuene i denne serien finner du her:

Ved en normal fødsel uten risikofaktorer er risikoen ved et keisersnitt større enn ved vaginal fødsel, og en normal fødsel er uten tvil det beste valget. I noen tilfeller - som ved seteleie og vaginal fødsel etter tidligere keisersnitt, er risikoen for komplikasjoner større - og det kan være usikkert hvilken type forløsning som vil gi best utfall.

Ingen lar kvinnen velge

Hva er årsaken til at KK i Bergen har så mye lavere keisersnittandel enn andre norske sykehus?

- Ved KK har vi holdt fast på at det skal være medisinske indikasjoner for at en kvinne skal bli forløst ved keisersnitt. Vi bruker mye tid på å bestemme hvilke kvinner som bør forløses ved keisersnitt, og spesialisthelsetjenesten er innrettet etter å velge ut disse. Dersom mor eller fosteret er sykt, er det absolutt riktig med keisersnitt. Fødselsangst er imidlertid svært sammensatt, og det er veldig ulikt hvordan man håndterer fødselsangst. Vi forsøker å identifisere de med et reelt behov for keisersnitt. Noen kvinner har feiloppfatninger om keisersnitt og fødsel, og ønsker seg keisersnitt av den grunn. Vi snakker med dem for å gi dem et reelt valg. En stor del velger å føde vaginalt og opplever dette som berikende, sier Albrechtsen.

-Betyr det at kvinner med f.eks komplisert fødsel eller sterk fødselsangst får lov til å velge mellom keisersnitt og vaginal fødsel ved KK i Bergen?

- I utgangspunktet ikke. Du kan ikke krysse av i en boks på et skjema og velge. Til sist må det være en medisinsk grunn. Jeg tror ingen kliniker lar kvinnen få velge, sier Albrechtsen.

Neste side