Nyhetsartikkel

Krever medisinsk bakgrunn

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Norske fødselsleger mer kompetente enn danske og svenske

Ekspertgruppen ved Senter for medisinsk metodevurdering skriver i sin rapport fra 2003 om seteleie og forløsning, at det neppe er stor forskjell i fødselskomplikasjoner ved planlagt keisersnitt og vaginal fødsel. Ved planlagte keisersnitt vil den høye forekomsten av komplikasjoner ved akutte keisersnitt unngås. En studie fra Nordlandssykehuset som ble publisert i Tidsskriftet i mars 2010, konkluderer med at 41 prosent av de som er valgt ut etter sikre kriterier til å kunne gjennomføre en vaginal setefødsel, ender opp med akutt keisersnitt, som altså har en langt høyere komplikasjonsfare enn et planlagt keisersnitt. I en statusartikkel som ble publisert i danske Ugeskrift for læger i januar 2011, skriver forfatterne at ”Det er veldokumentert at risikoen for barnet er økt ved vaginal setefødsel sammenlignet med planlagt keisersnitt, samtidig er det ingen forskjell i sykelighet hos mor. I tilfeller som dette - setefødsel - hvor risikoen for et akutt keisersnitt er så høy, og hvor risikoen ved en setefødsel vurderes til å være større eller like stor som et planlagt keisersnitt, hvorfor får da ikke mor lov til å være med på å avgjøre forløsningsmetode?

- Fordi dette er veldig annerledes i Norge. I Danmark og Sverige har de nok lavere kompetanse på vaginale setefødsler enn det vi har i Norge. Disse tallene viser at hvis du ikke har kompetanse på setefødsler, så skal du ikke gjøre det. Dermed blir det en helt annen problemstilling, sier Albrechtsen.

- Men Norge er et av svært få vestlige land som anbefaler vaginal setefødsel fremfor planlagt keisersnitt?

- I Canada har de anbefalinger som er lik våre, selv om de i utgangspunktet sto bak den store randomiserte kontrollerte studien som ble publisert i 2000 (Hannah-studien - les mer om dette her: Seteleie - vaginal fødsel eller keisersnitt). Kvinnen er dessuten alltid med på å bestemme, sier Albrechtsen.

Forrige side Neste side