Nyhetsartikkel

Krever medisinsk bakgrunn

Susanne Albrechtsen er seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken i Bergen. Hun opplever det som utfordrende at mange kvinner leser fagartikler, og har ønsker ut i fra dette. - Det er selvfølgelig positivt at kvinnene tilegner seg kunnskap før de skal føde. Likevel er det gode grunner til å la fagfolk ta avgjørelsen, sier hun.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Komplisert

- Betyr det at en kvinne som kommer inn til KK i Bergen med et barn i seteleie, som fyller seleksjonskriteriene til å kunne gjennomføre vaginal seteforløsning, men har lest studier som gjør at hun sier hun ikke vil føde vaginalt - at hun får lov til å være med på å bestemme forløsningsmetode?

- Da vil vi snakke med henne om hva hun har lest. Slike studier er kompliserte. For eksempel finnes det klare premisser for hvorvidt du kan overføre resultatene fra en studie i et land, til et annet. Generelt krever det medisinsk bakgrunn for å forstå medisinske studier. Det er ikke uten grunn at det er de med medisinsk embetseksamen som bør ha det siste ordet, sier Albrechtsen.

Forrige side