Nyhetsartikkel

Kritisk til forskning om blodtrykksmedisinering

En spansk studie publisert i European Heart Journal i 2019 vakte stor oppsikt da den fastslo at risikoen for hjerteinfarkt og slag reduseres stort om du tar blodtrykksmedisin om kvelden. Nå har en gruppe internasjonale fageksperter gransket studien og bakgrunnsmaterialet, og konkluderer med at de ikke stoler på resultatene.

Temaside om Korona

En studie publisert i European Heart Journal1 i 2019 konkluderte at dosering av blodtrykksmedisin om kvelden i stedet for om morgenen, ga bedre blodtrykkskontroll og mindre hjerte-kar sykelighet.

- Artikkelen fikk mye oppmerksomhet over store deler av verden. Det var et enkelt og kostnadsfritt tiltak med stor betydning for blodtrykksbehandlingen, sier Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin ved NHI.

NHI.no skrev en nyhetssak om studien i 2019. Den kan du lese om her

Stoler ikke på resultatene

Budskapet utløste også en grundig analyse av den aktuelle studien.

- En gruppe internasjonale fageksperter har nå gransket studien og bakgrunnsmaterialet, og konkluderer entydig med at de ikke stoler på resultatene. Tvert imot fraråder de rutinemessig dosering av blodtrykksmedisiner på kveldstid, sier Løge. 

Ekspertenes gransking av studien er publisert som en lederartikkel i tidsskriftet Blood Pressure2. Du kan leser artikkelen her

Professor ved UiO og overlege ved Oslo Universitetssykehus, Sverre E Kjeldsen, er en av forfatterne bak kommentaren.

De skriver i denne lederartikkelen at situasjonen er alvorlig. De har sendt sine anmerkninger til redaktøren av European Heart Journal. Der er den aktuelle artikkelen nå merket med at de har mottatt en bekymringsmelding, og at lesere av artikkelen inntil videre må tolke resultatet med forsiktighet.

- For godt til å være sant

- Resultatene fra denne studien var overraskende gode, de var nok for gode til å være sanne. Det er helt klart usikkerheter rundt denne studien, og det er rimelig å tvile på om den er nøyaktig gjennomført, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, om studien publisert i European Heart Journal.

Så vidt Madsen kjenner til, er det ikke gjort endringer i retningslinjer på bakgrunn av resultatene i den spanske studien.

Men at anerkjente tidsskrift publiserer studier som ikke er gode nok, har skjedd før.
- Det skjer nok oftere enn det vi er klar over. De ledende tidsskriftene er ikke immune mot forskningsfusk. Historien har lært oss at selv de beste tidsskriftene bommer av og til. De ønsker gjerne å publisere banebrytende forskning, og så viser det seg at det som er banebrytende ikke stemmer, sier han.

 

Kilder

Referanser

  1. Hermida RC, Crespo JJ, et.al. Bedtime Hypertension Treatment Improves Cardiovascular Risk Reduction: The Hygia Chronotherapy Trial. European Heart Journal 2019. doi:https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz754
  2. Kreutz R, Kjeldsen SE, et.al. Blood pressure medication should not be routinely dosed at bedtime. We must disregard the data from the HYGIA project.. Blood Pressure 2020. doi:10.1080/08037051.2020.1747696 DOI