Nyhetsartikkel

Kritisk til KISS og KIDD

Det finnes ingen kvalitetsstudier som kan si noe om diagnosen KISS og KIDD, eller om behandlingseffekter. Mange friske barn får unødig behandling, og barn med alvorlig sykdom kan få utsatt behandling på grunn av feil diagnose.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en kommentar som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening i februar 20111.

Forfatterne av kommentaren skriver at de møter stadig flere foreldre som er engstelige for at barnet skal ha fått KISS (KISS - Kopfgelenk-induzierte Symmetrie Störung) eller KISS-syndrom, og som bekymrer seg for følgene, dersom barnet ikke får behandling.

Blokkering av øvre nakkeledd

Årsaken til KISS-syndromet beskrives som en feilfunksjon med blokkering av de øvre nakkeleddene. Symptomer som beskrives, er at barnet skriker utrøstelig, spiser dårlig, kun ser mot en side, er urolig og ofte utilfreds.

En blokkering i de øvre nakkeleddene kan ifølge ulike nettsteder på sikt føre til KIDD (KISS-indusert dysgnosi og dyspraksi), problemer som oppstår når barnet blir eldre. Symptomene på KIDD angis å være at barnet strever med grov- og finmotorikk (dyspraksi), klager over hodepine, har konsentrasjonsvansker, sliter med forstoppelse, har språkproblemer, oppleves som hyperaktiv og rastløs, eller har balanseproblemer og ofte faller og slår seg (dysgnosi - vansker med å kjenne igjen og tolke sanseinntrykk).

Betegnelsene ble innført av en tysk kirurg på 1990-tallet. I Norge ble KISS først gjort kjent av fysioterapeuten Ute Imhof. Behandlingen blir beskrevet som at feilstillinger i nakken rettes opp gjennom mobilisering av virvelsøylen.

Grunn til å være kritisk

"Vi mener at det er grunn til å stille seg kritisk til betegnelsene KISS og KIDD. Mange av plagene og vanskene som blir tilskrevet blokkering eller feilfunksjon i øvre nakkeledd, er uspesifikke. De kan være ufarlige og forbigående, eller de kan være et symptom på alvorlig sykdom eller skade. Eksempelvis kan asymmetrisk stilling i nakken forekomme ved en hjerneskade, eller når et spedbarn med medfødt skjevhet i skallen stadig ligger på ryggen og venner seg til å holde hodet vendt mer til den ene enn til den andre siden", skriver forfatterne av kommentaren i Tidsskriftet.

Videre skriver de at de ikke bestrider at feilstillinger kan forekomme, men etterspør hvor ofte dette skjer, hvordan dette kan diagnoseres på en bedre (etterprøvbar) måte, og om det finnes en sammenheng mellom blokkeringer i øvre nakkeledd og de mange symptomene som tilskrives disse blokkeringene.

Forbigående problemer - eller behandling som hjelper?

Det hevdes at behandling for KISS og KIDD oftest er vellykket, men tatt i betraktning at symptomer som tilskrives betegnelsene er vanlige og oftest forbigående, ville det være rart om ikke mange av de som får behandling, opplever bedring.

Forfatterne viser også til at Kunnskapssenteret i 2009 undersøkte studier om diagnostikk og behandling av spedbarn med funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd. Senteret fant ingen kvalitetsstudier som kunne brukes til å si noe om en slik diagnose.

Forstår ikke kritikken

- Når jeg ser barn som spontant blir bedre etter noen minutters behandling, er det ikke tiden som har hjulpet, sier Ute Imhof. Hun har behandlet barn med KISS og KIDD syndrom daglig siden 2000, og stiller seg uforstående til kritikken om begrepet. Les mer om dette i denne artikkelen: - Vi snakker ikke om KISS i Norge, intervju med Ute Imhof.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Sinding-Larsen C, Bjørnstad R, Grøgaard J. KISS - forklaringen på mange plager hos barn?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; 4 (131): 338-9. www.tidsskriftet.no