Nyhetsartikkel

Kunstig hornhinne er like god som donorvev

Svenske forskere har klart å lage kunstige hornhinner som gir like god effekt som hornhinneimplantater fra donor.

Ifølge BBC News har svenske forskere nylig klart å skape kunstige hornhinner som har bedret synet markant for 10 svenske pasienter som hadde betydelige synstap.

Artikkelen ble opprinnelig publisert i Science Translational Medicine1.

De kunstige hornhinnene er laget av syntetisk vev og virker ved å fremme fornyelse av nervetråder og celler i øyet. Dette er første gang synstap har blitt behandlet på denne måten.

Nest vanligste årsak til blindhet

Skader på hornhinnen er den nest vanligste årsaken til blindhet på verdensbasis og påvirker ca. 10 millioner mennesker. Den vanligste årsaken til hornhinneskader i vår del av verden er herpesinfeksjon i hornhinnen (herpes keratitt).

I land hvor dette er mulig, kan skader og sykdom i hornhinnen behandles ved at man implanterer hornhinner som er donert fra andre mennesker. I likhet med de fleste andre organer, er det for få donerte hornhinner i forhold til behovet.

Her kan du lese mer om organdonasjon.

Så fire ganger så langt som før

De kunstige hornhinnene ble laget av en syntetisk versjon av menneskelig kollagen, som skal etterligne hornhinnen så godt som mulig. Ødelagt vev ble fjernet fra øynene til de 10 pasientene som deltok i studien, og det ble erstattet med de kunstige implantatene. Deretter ble de ti fulgt opp i to år for å se hvor godt implantatene tilpasset seg øyet.

Seks av pasientene fikk forbedret synet så mye at de etter inngrepet kunne se ting som er fire ganger så langt borte som de kunne se før. Synet ble gjenopprettet hos alle ti, men noen trengte også hjelp fra bl.a kontaktlinser. Alle hadde like god effekt av implantatet som de ville hatt dersom de hadde fått implantert en hornhinne fra donor. På noen områder var effekten faktisk bedre - blant annet ble nye nervetråder gjenskapt raskere (nerve-regenerasjon).

Behov for mer forskning

Ifølge forskerne er suksessfaktoren at implantatene lar vevet i øyet gro og gjenskapes. Pasientens egne celler og nerver gror sammen med implantatet, og resultatet blir en hornhinne som tilsvarer et normalt, friskt øyevev. Implantatene stimulerer altså til gjenskapning og nydanning av øyevev.

Pasientene som fikk de kunstige implantatene, opplevde ikke at kroppen forsøkte å avstøte implantatene. De hadde heller ikke behov for langvarig medisinering som blir gitt i forbindelse med transplantasjon, for å hindre at dette skjer.

Forskene påpeker at disse funnene er et resultat av en liten studie, og at det er behov for mer forskning på området.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Fagerholm P, Lagali NS, Merrett K, Jackson WB, Munger R, Liu Y, Polarek JW, Söderqvist M, Griffith M. A Biosynthetic Alternative to Human Donor Tissue for Inducing Corneal Regeneration: 24-Month Follow-Up of a Phase 1 Clinical Study. Sci Transl Med 2010; 2 (46): 46-61. stm.sciencemag.org