Nyhetsartikkel

Kvinner blir utelatt fra treningsstudier

Eksperter mener at kvinner utelates fra meningsfulle studier innen idrett og trening. Blant annet blir kvinners menstruasjonssyklus sett på som en stor barriere.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en lederartikkel som ble forhåndspublisert i British Journal of Sports Medicine i juni 20161.

Resultatet av at kvinner blir utelatt som deltagere i studier om idrett og trening, er at de er betydelig underrepresentert i relevante studier - til tross for at øvrige kjønnsforskjeller i idretten har blitt mindre, skriver forfatterne.

Har blitt sett på som uviktig

Innenfor legemiddelforskning har kvinner ofte blitt utelatt fra studier fordi man har fryktet at medisiner i forsøk kunne skade ufødte barn. Forskerne har også vært opptatt av å få meningsfulle resultat med færre deltagere og lavere finansiering. De ønsket ikke å inkludere kvinner fordi kvinner ble sett på som mer mentalt ustabile enn menn.

På samme måte ser en innenfor forskning på idrett og trening at kvinner i langt mindre grad har blitt inkludert i studier. Menn har blitt sett på som passende stedfortredere for kvinner, slik at ekskludering av kvinnelige deltagere fra studier har blitt ansett som uviktig, skriver forfatterne av lederartikkelen.

Kan reagere veldig ulikt

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er nå kjent at kvinner kan reagere veldig ulikt fra menn på medisiner, og det er dobbelt så stor sannsynlighet for at kvinner skal få en negativ reaksjon på medisin. Dette er viktig informasjon også for legemiddelselskapene, ettersom 80 prosent av medisiner som blir trukket fra markedet, blir trukket på grunn av uakseptable bivirkninger som kvinner som tok disse medisinene opplevde, skriver de videre.

Når forskere inkluderer kvinner i studier innenfor idrett og trening, sørger de ofte for at kvinnene er i tidlig follikelfase av menstruasjonssyklusen, når østrogen- og progesteronnivåene er på det laveste. Dette betyr at man ikke vet hvordan disse hormonene virker inn på treningsytelse, noe som vedlikeholder det betydelige kunnskapsgapet, mener forfatterne.

Behov for bedre forståelse

Forskning som har blitt utført, viser at en betydelig andel kvinnelige idrettsutøvere tror at menstruasjonssyklusen har en negativ innvirkning på trening og ytelse. Det er altså et behov for å oppnå en bedre forståelse av kvinners fysiologi og definere effekten av de sykliske variasjonene i hormoner, både positive og negative, på idrettsprestasjoner. En større forståelse av menstruasjonssyklusen er også nødvendig for å granske den oppgitte negative innvirkningen på trening, for å oppfordre til deltakelse og for å unngå ytterligere skjevheter i kjønnsfordelingen, mener forfatterne.

Kilder

Referanser

  1. Bruinvels G, Burden RJ, McGregor AJ, Ackerman KE, Dooley M, Richards T, Pedlar C. Sport, exercise and the menstrual cycle: where is the research?. British Journal of Sports Medicine 2016. bjsm.bmj.com