Nyhetsartikkel

Lager stamceller av blod

Forskere har funnet en pasientvennlig og effektiv måte å lage stamceller av blod. Dette gir mange spennende muligheter til å forske på sykdom og finne nye behandlingsmetoder.

Dette øker håpet om at forskere en dag skal kunne bruke pasienters egne celler til å behandle hjerte- og karsykdommer, skriver engelske Medical Research Council på sine nettsider1.

Studien skisserer en måte forskere kan bruke for å få cellene de trenger, til å lage multipotente stamceller (induced pluripotent stamcells = iPS) fra vanlige blodprøver.

Forskere har lett etter en passende type blodcelle som kan gjøres om til en stamcelle. Fra før av har iPS-celler blitt laget av celler fra hud eller annet vev, men dette kan kreve et kirurgisk inngrep - som en biopsi.

Praktisk og effektivt

iPS-cellene kan skapes om til hvilken som helst annen celle i kroppen, inkludert blodåreceller eller hjerteceller, ved å bruke ulike kjemikalieblandinger. Disse cellene kan brukes til å forske på sykdom, og det endelige håpet er å kunne dyrke dem i vev for å reparere skader forårsaket av hjerte- og sirkulasjonssykdom.

Forskerne sier til MRC at de er begeistret over å ha utviklet en praktisk og effektiv måte å lage stamceller på, og påpeker at å ta blodprøver er mye enklere og mer behagelig enn å måtte ta en biopsi. Blodcellene har også den fordelen at de kan fryses ned og lagres, for siden å bli omdannet til iPS-celler.

Studien ble publisert i tidsskriftet Stem Cells: Translational Medicine i slutten av november 2012.

Kilder

Referanser

  1. Stem cells created from patient`s own blood - Medical Research Council www.mrc.ac.uk