Nyhetsartikkel

Langvarig bruk av paracetamol blant blodtrykkspasienter

Forskere bak en ny studie advarer mennesker med høyt blodtrykk å bruke paracetamol over lang tid.

Studien er publisert i tidsskriftet Circulation1 og utført ved universitetet i Edinburgh.

Forskerne har sett på hvordan regelmessig og langvarig bruk av  paracetamol virker på mennesker som har høyt blodtrykk. Resultatene viser at langvarig bruk kan øke risikoen for hjertesykdom og slag hos personer i denne gruppen.

De presiserer i en nyhetsmelding fra universitetet2 at det ikke gjelder kortsiktig bruk mot for eksempel feber. 

Det er tidligere gjort observasjonsstudier som har sett på denne sammenhengen, men dette skal være den første store randomiserte kliniske studien som undersøker dette.  

Randomisert studie

Forskerne sier at paracetamol gjerne blir sett på som et tryggere alternativ til andre smertestillende medisiner. En hyppig brukt alternativ gruppe smertestillende, ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), er kjent for å øke blodtrykket og risikoen for hjertesykdom.

Studien er en dobbeltblindet, placebokontrollert crossover-studie og ble gjennomført på følgende måte: 110 pasienter - alle med høyt blodtrykk - ble inkludert. Deltagerne ble bedt om å ta enten 1 g paracetamol fire ganger om dagen i to uker (en vanlig dose for pasienter med kronisk smerte) eller placebo, i ytterligere to uker.

Verdens mest brukte legemiddel

Forskerne skriver i nyhetsmeldingen at økningen i blodtrykket de så i den ene gruppen var lik den som tidligere er blitt sett når pasienter bruker NSAIDs. Den økte risikoen for hjertesykdom eller hjerneslag øker med omtrent 20 prosent. 

James Kjære er professor og leder av avdelingen for klinisk farmakologi ved universitetet i Edinburgh.  Han sier at funnene tydelig viser at paracetamol gir økt risiko for høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk er en av de fremste risikofaktorene for hjerteinfarkt og slag. Han presiserer også at paracetamol er verdens mest brukte legemiddel. Han mener leger og pasienter bør vurdere risikoen kontra fordelene med å bruke paracetamol over lang tid. Dette gjelder særlig pasienter med risiko for kardiovaskulær sykdom.

Gjelder ikke kortsiktig bruk

Iain MacIntyre er forsker ved NHS Lothian. Han sier i den samme nyhetsmeldingen at dette ikke handler om den kortvarige bruken av paracetamol for eksempel mot hodepine eller feber. Dette er greit. Risikoen gjelder for pasienter som bruker paracetamol lenge og regelmessig - og altså gjerne mot kroniske smerter.

Forskerne anbefaler at legen påser at pasienter med kroniske smerter starter med så lav dose paracetamol som mulig, og deretter holder øye med blodtrykket til pasienten. 

Kilder

Referanser

  1. MacIntyre I, Turtle E, et.al. Regular acetaminophen use and blood pressure in people with hypertension The PATH-BP Trial. Circulation 2022. www.fhi.no
  2. The University of Edinburgh, Regular paracetamol use linked to raised blood pressure, 2022 www.ed.ac.uk