Nyhetsartikkel

Lappetest ved irritabel tarm

Blant personer med irritabel tarm som fikk identifisert matallergener ved hjelp av lappetest på huden, opplevde flere bedring av symptomer ved å unngå matvarene de fikk utslag på.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i Journal of the American Academy of Dermatology i mars 20131.

Forfatterne bak studien hadde som mål å undersøke om lappetester på huden som testet for ulike typer mat og tilsetningsstoffer, kan identifisere matallergener som kan være skyld i symptomer for irritabel tarm syndrom.

Irritabel tarm er en forstyrrelse i tarmens funksjon kjennetegnet av magesmerter, ubehag, oppblåsthet og forstyrret avføringsmønster. Symptomene lindres ved avgang av luft og avføring.

Les også: Irritabel tarm

Fremprovoserer allergisk reaksjon i tarmen?

I løpet av de siste årene har den tradisjonelle klassifikasjonen av irritabel tarm blitt utfordret av forskning om pågående lavgradig betennelse i fordøyelseskanalen. En slik betennelse kan endre bevegelse i tarmen, og slik være sentral for symptomdannelsen ved irritabel tarm. Mange typer mat og tilsetningsstoffer er kjent for å forårsake allergisk kontakteksem. "Vår hypotese er at matallergener og tilsetningsstoffer kan fremprovosere en lignende allergisk reaksjon i fordøyelseskanalen, og slik gi symptomer som ved irritabel tarm", skriver forfatterne.

Les også: Kan riktig tarmflora forebygge angst?

Kan være nyttige hjelpemidler

Deltagerne var 51 personer med irritabel tarm. 30 av disse hadde minst ett usikkert eller positivt resultat på lappetestene.

De som fikk positive utslag på lappetest, skulle unngå de mattypene de reagerte på for å se om dette bidro til bedring. 14 av de tredve som hadde fått utslag på lappetesten, oppga at de opplevde mindre plager ved å unngå det de hadde testet positivt på. Forbedringen varierte fra "litt bedre" til "veldig mye bedre".

Forfatterne konkluderer med at allergisk kontakteksem enteritt til inntatte matvarer eller tilsetningsstoffer, eller begge deler, kan bidra til irritabel tarm. Lappetester kan være nyttige hjelpemidler for å identifisere hvilke matvarer som forårsaker plagene.

Det angis at det er behov for flere, større og lengrevarende studier på dette området.

Les også: Hveteintoleranse - men ikke cøliaki

Kilder

Referanser

  1. Stierstorfer MB, Sha CT, Sasson M. Food patch testing for irritable bowel syndrome. Journal of the American Academy of Dermatology 2013; 68 (3): 377-84. www.jaad.org