Nyhetsartikkel

Lavest risiko for å dø tidlig på Island og Kypros

På verdensbasis har risikoen for tidlig voksen død blitt redusert med 34 prosent for kvinner, og 19 prosent for menn de siste 40 årene. I enkelte land har utviklingen gått motsatt vei - risikoen for tidlig voksen død har økt.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En metaanalyse (en systematisk samleanalyse) som ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet i mai 20101, har sett på hvordan dødelighet blant unge voksne - i aldersgruppen 15-59 år - har utviklet seg på verdensbasis de siste 40-årene.

Samleanalysen viser at risikoen for å dø i tidlig voksen alder i perioden fra 1970 til 2010, har blitt redusert med 34 prosent for kvinner, og 19 prosent for menn. Island er det landet der risikoen for å dø i tidlig voksen alder, er lavest. Etter Island følger Kypros med nest laveste risiko for tidlig voksen død. Høyeste risiko for å dø før de fyller 60, har menn som er bosatt i Swaziland. Her dør 765 av 1000 menn - altså 3/4, før de blir 60 år. Høyeste risiko for tidlig død blant kvinner, finner vi i Zambia - der dør 606 av 1000 kvinner før de fyller 60 år.

HIV har ført til at flere dør

Sjansen for å dø tidlig i Sør-Afrika er den samme som sjansen for å dø før man fylte 60 år var i Sverige i 1751. Der dør 578 av 1000 menn før de fyller 60 år, og 446 av 1000 kvinner før de fyller 60 år.

Menn har høyere risiko for å dø tidlig, enn kvinner.

I mange land har utviklingen i løpet av de siste ti-årene vært positiv med en gradvis reduksjon av dødsfall blant unge voksne. Dette gjelder dessverre ikke alle land. I land som tidligere var en del av Sovjetunionen, og land i Afrika sør for Sahara, har antallet tidlige dødsfall økt. Denne økningen skyldes i hovedsak HIV og sosiale endringer som følge av kommunismens fall.

- Interessen for å redusere dødelighet er lav

Forfatterne av analysen mener at rutinemessig overvåkning av utviklingen i dødelighet blant voksne, burde vies mye mer oppmerksomhet. Forebygging av tidlig død hos voksne er vel så viktig for den globale helsepolitikken, som reduksjonen av barnedødelighet. De viser også til spesifikke helsepolitiske mål, som har bidratt til å redusere dødeligheten på enkelte områder. Et av disse målområdene er mødredødelighet. Dødsfall i forbindelse med svangerskap og fødsel er en av de viktigste årsakene til at kvinner mellom 15 og 49 år dør (på verdensbasis). HIV og tuberkulose tar også svært mange liv. Dette er også sykdommer som det fokuseres mye på, og hvor det er gitt mye utviklingshjelp.

Den økende byrden av ikke-smittsomme sykdommer i utviklingsland, har blitt viet mye mindre oppmerksomhet. Interessen for å redusere dødeligheten blant voksne er dermed - totalt sett - lav, mener forfatterne.

Det er viktig å merke seg at bare 26 prosent av befolkningen bor i land hvor fødsler og dødsfall blir systematisk registrert. Denne studien har samlet tall fra 187 land.

Kilder

Referanser

  1. Rajaratnam JK, Marcus JR, Levin-Rector A, Chalupka AN, Wang H, Dwyer L, Costa M, Lopez AD, Murray CJ.. Worldwide mortality in men and women aged 15-59 years from 1970 to 2010: a systematic analysis.. 2010; 375(9727): 1704-20. www.thelancet.com