Informasjon

Legemiddelbehandling av eldre mennesker

Temaside om Korona

Eldre, legemidler og alkohol

Alkoholforbruket har fordoblet seg hos både kvinner og menn over 60 år i løpet av de to siste tiårene. Kombinasjonen av alkohol og legemidler kan ha uheldige konsekvenser. For eksempel å kombinere alkohol med beroligende legemidler (benzodiazepiner), kan bidra til å forsterke effekten av alkohol og disponere for avhengighet.

Alkohol kan også svekke effekten av legemidler og dermed øke risikoen for helseskader. Sammenblanding av ulike legemidler og alkohol kan hos eldre gi økt risiko for fall og skader, høyt blodtrykk, leversykdommer og blødninger i mage-og tarmsystemet, for å nevne noe.

Forrige side Neste side