Informasjon

Legemiddelbehandling av eldre mennesker

Særlige problemer hos eldre

Opptak, fordeling, nedbrytning og utskillelse av legemidler - som på legespråket heter farmakokinetikk - endrer seg når vi blir eldre2,11.

Opptak (absorpsjon). Dette er den farmakokinetiske faktor som er minst påvirket av aldring. Hos eldre personer er vanligvis opptaket fra magetarmkanalen fullstendig, det tar bare litt lengre tid.

Fordeling (distribusjon). Med årene endres sammensetningen av kroppen ved at muskelmassen reduseres, fettmassen øker og væskeinnholdet i kroppen går ned. Slike forhold spiller i praksis en svært liten rolle i legemiddelbehandlingen.

Nedbrytning (metabolisme) og utskillelse. Omsetningen av medikamenter gjennom nedbrytning i leveren eller utskillelse i nyrene endres dramatisk med aldring. Utskillelsen via nyrene reduseres med 50% fra 25 til 85 års alder. Den nedsatte evnen til å skille ut legemidler via nyrene er den viktigste endringen i kroppens håndtering av legemidler hos eldre. Hos eldre mennesker kan fullstendig eliminering av et medikament fra kroppsvev, blant annet hjernen, ta svært lang tid.

Forrige side Neste side