Informasjon

Legemiddelbehandling av eldre mennesker

Temaside om Korona

Andre forhold som påvirker legemiddelbehandlingen av eldre

  • Munntørrhet kan føre til forsinket effekt av legemidler som skal løses opp i munnhulen for å virke, slik som nitroglycerin.
  • Svekkede sammentrekninger i spiserøret gjør det spesielt viktig å drikke rikelig i forbindelse med inntak av legemidler som kan gi skader i spiserøret, slik som kalium og bisfosfonater (et middel som brukes ved beinskjørhet).
  • Nedsatt syreproduksjon i magesekken kan føre til nedsatt opptak av medikamenter som er avhengige av sure omgivelser for å bli tatt opp.
  • Kroppsvekten reduseres hos de fleste fra 70-75 års alder, og hos enkelte blir vekttapet betydelig. Dette er en faktor som kan spille en viss rolle når det gjelder dosering av legemidler som gis i enkeltdoser, men den er vanligvis ubetydelig ved langtidsbruk.
Forrige side Neste side