Informasjon

Legemiddelbehandling av eldre mennesker

Temaside om Korona

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 1. Michocki RJ. Polypharmacy and principles of drug therapy. In: Daly MP, Weiss BD, Adelman AM, eds. 20 common problems in geriatrics. New York: McGraw-Hill, 2001: 69-81.
 2. Williams CM. Using medications appropriately in older adults. Am Fam Physician 2002; 66: 1917-24. PubMed
 3. Colley CA, Lucas LM. Polypharmacy: the cure becomes the disease. J Gen Intern Med 1993; 8: 278-83. PubMed
 4. Rochon PA, Gurwitz JH. Optimising drug treatment for elderly people: the prescribing cascade. BMJ 1997; 315: 1096-9. British Medical Journal
 5. Rørvik FB, Laake K. Medisinering hos pensjonærer i alders- og sykehjem. Tidsskr Nor Lægeforen 1990; 110: 1335-8. PubMed
 6. Kragh A. Två av tre på äldreboenden behandlas med minst tio läkemedel. Kartläggning av läkemedelsförskrivningen i nordöstra Skåne. Läkartidningen 2004; 101: 994-9.
 7. Botelho RJ, Dudrak R 2d. Home assessment of adherence to long-term medication in the elderly. J Fam Pract 1992; 35: 61-5. PubMed
 8. Salzman C. Medication compliance in the elderly. J Clin Psychiatry 1995; 56(suppl 1): 18-22.
 9. Bootman JL, Harrison DL, Cox E. The health care cost of drug-related morbidity and mortality in nursing facilities. Arch Intern Med 1997; 157: 2089-96. PubMed
 10. Coons SJ, Sheahan SL, Martin SS, Hendricks J, Robbins CA, Johnson JA. Predictors of medication noncompliance in a sample of older adults. Clin Ther 1994; 16: 110-7. PubMed
 11. Spigset O. Bruk av legemidler hos eldre. Utposten, nr. 4, 2003.
 12. Ruths S, Straand J. Eldre og legemidler. Oslo: Norsk legemiddelhåndbok. Publisert 31.12.2015.
Forrige side