Nyhetsartikkel

Lekk tarm (leaky gut)

Lekk tarm (leaky gut) er et fenomen som diskuteres mye i medisinske miljø. Når substanser som normalt ikke tas opp gjennom tarmveggen, likevel blir absorbert - kan det disponere for tilstander som autoimmune sykdommer, fedme og tarmlidelser?

Mye har vært skrevet om såkalt "leaky gut" de senere årene. Teoriene rundt dette er mange - og det er også diskusjonene.

Vi har ikke funnet en norsk oversettelse av "leaky gut". I denne artikkelen oversetter vi derfor direkte, og kaller det "lekk tarm". Et mer korrekt medisinsk uttrykk vil kanskje være økt tarmpermeabilitet.

Hva er så en lekk tarm? Innsiden av tarmen er kledd med et cellelag som utgjør en slimhinnebarriere. Denne barrieren skal effektivt sørge for at væske og næringsstoffer tas opp, men samtidig hindre de fleste store molekyler og bakterier i å passere over til blodet. Dersom vi får mikroorganismer og giftstoffer over i blodet, kan dette utløse betennelsesreaksjoner i kroppen.

Ved tarminfeksjoner endres bakteriefloraen i tarmen. En tarmslimhinne som ikke er frisk, kan ha sprekker eller hull som kan medføre at delvis fordøyd mat, giftstoffer og mikroorganismer kan trenge inn i tarmveggen - noe som kan utløse betennelse og endre bakteriefloraen i tarmen.

Kan lekk tarm forårsake autoimmun sykdom?

Det er enighet om at noen tilstander og medisiner kan føre til en såkalt lekk tarm - dette inkluderer blant annet cøliaki og Crohns sykdom. Det store spørsmålet er om lekk tarm kan forårsake problemer andre steder i kroppen.

Tilgjengelig data som understreker den viktige rollen tarmbarrieren og tarmpermeabilitet har for helse og sykdom, samler seg opp. Men terminologien er dårlig definert, og meningene om den kliniske betydningen spriker, skriver Medscape.

Britiske NHS skriver på sine nettsider at lekk tarm er en foreslått tilstand som noen mener er årsaken til en lang rekke sykdommer, inkludert kronisk utmattelsessyndrom og MS. De som står bak påstandene, hevder at mange symptomer og tilstander er forårsaket av at immunsystemet reagerer på bakterier, giftstoffer eller andre stoff som har blitt absorbert og kommer over i blodstrømmen via en porøs ("leaky") tarm.

Neste side