Informasjon

Live Landmark om Lightning Process

- ME bunner i en kombinasjon av mentalt og fysisk stress, sier Live Landmark. Hun underviser i tredagers kurset Lightning Process, en metode som har fungert for mange personer med kronisk utmattelsessyndrom (ME).

Live Landmark er medeier og instruktør i Aktiv Prosess, som tilbyr undervisning og opplæring i Lightning Process (LP). Den omdiskuterte metoden "har gitt svært gode resultater for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom eller myalgisk encefalopati (ME)" - en komplisert sykdom mange mener det ikke finnes noen kur mot.

Lynkurs mot stress

Ifølge Aktiv Prosess sine nettsider skal Lightning Process i løpet av tre dager "lære deg hvordan du skal få tilbake kontrollen over livet ditt og gi deg muligheten til å bryte sykdomsspiralen din, ME, stress eller andre destruktive mønstre (...)".

Landmark vil heller omtale Lightning Process som en treningsmetode framfor en alternativ behandlingform, siden kurset forutsetter aktive og motiverte deltakere. Hun ser derfor ikke på seg selv som en behandler, men en instruktør. I LP er det heller ingen pasienter, men bare klienter.

- LP er et treningsprogram der deltakeren må tilegne seg metodene for deretter å bruke de i sitt eget liv. Kurset består av tre dager med undervisning i grupper på 5-8 personer. Ingen medisiner blir gitt og ingen berøringer blir utført. Det gjøres ikke behandlinger og det påføres heller ikke oppgaver. Det er kun undervisning, sier Landmark til Nhi.no.

Neste side