Informasjon

Live Landmark om Lightning Process

- ME bunner i en kombinasjon av mentalt og fysisk stress, sier Live Landmark. Hun underviser i tredagers kurset Lightning Process, en metode som har fungert for mange personer med kronisk utmattelsessyndrom (ME).

Om Lightning Process

Phil Parker er mannen som utviklet Lightning Process. Han er utdannet osteopat, hypnoterapeut, NLP-terapeut og coach. Hans metode er satt sammen av ulike teknikker med basis i osteopati, selvhypnose, coaching og nevrolingvistisk programmering (NLP). Osteopati øker kroppens evne til å helbrede seg selv gjennom fysisk behandling av hele kroppen ved smerter og plager, mens NLP er en teoretisk og praktisk opplæring i kommunikasjonsteknikk. Mange av elementene som utgjør Lightning Process hører under samlebetegnelsen alternativ behandling.

Forrige side Neste side