Informasjon

Live Landmark om Lightning Process

Temaside om Korona

Om Lightning Process

Phil Parker er mannen som utviklet Lightning Process. Han er utdannet osteopat, hypnoterapeut, NLP-terapeut og coach. Hans metode er satt sammen av ulike teknikker med basis i osteopati, selvhypnose, coaching og nevrolingvistisk programmering (NLP). Osteopati øker kroppens evne til å helbrede seg selv gjennom fysisk behandling av hele kroppen ved smerter og plager, mens NLP er en teoretisk og praktisk opplæring i kommunikasjonsteknikk. Mange av elementene som utgjør Lightning Process hører under samlebetegnelsen alternativ behandling.

Forrige side Neste side