Informasjon

Live Landmark om Lightning Process

Temaside om Korona

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Hva er osteopati?. Norsk osteopatforbund 2009. www.ostepati.org
  2. Lightning Process. Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) 2009. www.nifab.no
  3. Nevrolingvistisk programmering (NLP). Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) 2009. www.nifab.no
  4. Hva er The Lightning Process?. Aktiv Prosess 2009. www.aktivprosess.no
  5. What is the Phil Parker Lightning Process? Phil Parker Ligtning Process 2009. www.lightningprocess.com
  6. Bruun Wyller V, et al. Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati (CFS/ME). Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 9, 2006.
  7. Hva er CFS/ME? Helsedirektoratet 2009. www.shdir.no
Forrige side