Informasjon

Live Landmark om Lightning Process

Temaside om Korona

En særegen fysisk tilstand

Live Landmark
Live Landmark

Live Landmark mener stress er en sentral årsak til at folk føler seg så syke at de blir diagnostisert med kronisk utmattelsessyndrom. Men hun mener sykdommen er en særegen fysisk tilstand.

- Vi jobber ut i fra en teori som bunner i en kombinasjon av mentalt og fysisk stress. Ifølge tall fra ME-lege Paul Kavlis foredrag, er 8 av 10 ME-pasienter såkalte “overachievers” (mennesker som lever over evne, journ. anm.). Det vil si at totalbelastningen over tid er blitt for stor. Når du deretter blir utsatt for en infeksjon eller annen fysisk påkjenning, kan dette gi deg en fysisk totalkollaps. Så havner du i en negativ spiral det kan være vanskelig å snu på egenhånd.

Forrige side Neste side