Informasjon

Live Landmark om Lightning Process

Temaside om Korona

Ikke noe for alle og enhver

Med frisk mener Live Landmark å leve et liv i balanse, uten å ta spesielle hensyn til verken mat, hvile eller aktivitet. Målet er å vende tilbake som en normal bidragsyter i samfunnet. Men ikke alle blir friske av lynkurset.

Selv om svært mange av ME-pasientene som har vært på kurs blir bedre, fungerer ikke metoden på alle. Det foregår utsiling av kursdeltakere gjennom et søknadsskjema. Bare de som kan overbevise instruktørene om at de er motiverte nok, får delta. Det presiseres også at enkelte ikke klarer å bruke metodene i sitt eget liv og derfor ikke lykkes. Deltakeren må ta det hele og fulle ansvaret for virkningen av å bruke eller å ikke bruke LP etter kurset. Det betyr at dersom du ikke blir bedre, er det ditt eget ansvar.

Hvilke alternativer har ME-syke som ikke kan gjennomføre LP?

- Det er mange sykehus som tilbyr mestringskurs. Enkelte rehabiliteringssentre har spesialisert seg på denne gruppen mennesker, sier Landmark.

Forrige side Neste side