Informasjon

Live Landmark om Lightning Process

Temaside om Korona

Mangler vitenskapelig dokumentasjon

Det foreligger foreløpig ingen vitenskapelige studier som kan bekrefte at Lightning Process har en effekt mot kronisk utmattelsessyndrom. På den engelske nettsiden henvises det kun til norsk forskning som ikke direkte omhandler Lightning Process. Men Live Landmark kan vise til andre undersøkelser.

- Overlege Ketil Berstad på Godthaab Helse og Rehabilitering har gjennomgått en undersøkelse på våre 40 første deltakere, 20 uker etter gjennomført LP-kurs hos oss. Tallene viser betydelige endringer i livskvalitet. På en skala fra 0-10 ble livskvalitet oppgitt å være 3 før kurset. Tallet steg til 8 etter kurset. Et mer objektivt mål er antall timer i seng eller på sofa før LP-kurs. Der har klientene oppgitt tall som gir en median på 15 timer i døgnet. Etter 20 uker lå medianen på 9 timer.

Forrige side Neste side