Informasjon

Live Landmark om Lightning Process

- ME bunner i en kombinasjon av mentalt og fysisk stress, sier Live Landmark. Hun underviser i tredagers kurset Lightning Process, en metode som har fungert for mange personer med kronisk utmattelsessyndrom (ME).

Om kronisk utmattelssyndrom (ME)

Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand med unormal følelse av energisvikt og utmattelse av over 6 måneders varighet og som hemmer dagliglivets funksjoner. Det finnes ingen objektive funn (legeundersøkelser, laboratorieprøver eller bildediagnostikk) ved sykdommen som kan brukes til å stille diagnosen. Man anslår at mellom 9 000 og 18 000 nordmenn er rammet. Om lag 70 prosent er kvinner.

Forrige side Neste side