Informasjon

Live Landmark om Lightning Process

Temaside om Korona

Om kronisk utmattelssyndrom (ME)

Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand med unormal følelse av energisvikt og utmattelse av over 6 måneders varighet og som hemmer dagliglivets funksjoner. Det finnes ingen objektive funn (legeundersøkelser, laboratorieprøver eller bildediagnostikk) ved sykdommen som kan brukes til å stille diagnosen. Man anslår at mellom 9 000 og 18 000 nordmenn er rammet. Om lag 70 prosent er kvinner.

Forrige side Neste side