Nyhetsartikkel

Lovende behandling av nyresykdom

IgA nefropati er en nyresykdom. En stor, randomisert studie viser at behandling med et kjent kortikosteroidmedikament halverer risikoen for å miste nyrefunksjon og nyresvikt i denne pasientgruppa og at redusert dose gir mindre bivirkninger og god effekt.

Studien ble publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA)1 i mai i 2022.

Tilstanden IgA-nefropati er den vanligste formen for glomerulonefritt i Norge. 

Glomerulus er navnet på kapillarslynger i nyrene hvor blodet filtreres. Glomerulonefritter brukes om betennelser i disse karnøstene. Slike sykdommer vil kunne redusere nyrenes evne til å skille ut vann, salter og avfallsstoffer gjennom urinen.

Reduserer risiko for nyresvikt

I denne studien undersøkte forskerne effekten av behandling med metylprednisolon - et billig, mye brukt kortikosteroidmedikament.

Resultatene viste at bruk av medikamentet halverer risikoen for å miste nyrefunksjon og nyresvikt, og at dette effektivt kan oppnås med færre bivirkninger hvis en redusert dose brukes.

Forskerne sier i en nyhetsmelding2 at det er få behandlingsalternativer for denne pasientgruppen og at kortikosteroider er blitt brukt hos noen pasienter i flere tiår. Likevel har det vært usikkerhet om hvor effektiv behandlingen er samt hva som er den ideelle dosen.

Studien var en dobbeltblindet, randomisert, kontrollert studie som involverte deltagere fra seks land. 

503 pasienter diagnostisert med IgA nefropati ble inkludert. De ble tilfeldig inndelt i to grupper. Den ene gruppa ble behandlet med full dose metylprednisolon eller en matchende placebo. Den andre gruppa fikk redusert dose eller placebo. Behandlingsperioden var på 6 til 9 måneder. Studien pågikk mellom mai 2012 og november 2019.

 Bivirkninger med full dose

Sammenlignet med placebo redusere altså behandling med metylprednisolon i seks til ni måneder risikoen for å miste betydelig nyrefunksjon, nyresvikt som krever dialyse eller transplantasjon, eller død av nyresykdom. Men det var en økning i alvorlige bivirkninger i gruppen som fikk full dose. I gruppen med redusert dose var det færre bivirkninger. 

Forskerne sier at en velkjent bivirkning av steroidbehandling er økt risiko for infeksjoner. Resultatene av studien viser at dette kunne reduseres til en viss grad ved å bruke lavere dose og gi pasientene antibiotika for å forhindre infeksjoner.

Pasientene i studien følges opp ytterligere for å undersøke om effekten av behandlingen avtar over tid eller ikke. 

Kilder

Referanser

  1. Lv J, Wong G M, et.al. Effect of Oral Methylprednisolone on Decline in Kidney Function or Kidney Failure in Patients With IgA Nephropathy The TESTING Randomized Clinical Trial. JAMA 2022. jamanetwork.com
  2. EurekAltert, Big study answers treatment question for little known kidney condition, GEORGE INSTITUTE FOR GLOBAL HEALTH, 2022 www.eurekalert.org