Nyhetsartikkel

Lovende for MS-pasienter

En ny studie viser at nye legemidler i tablettform gir gode resultater mot multipel sklerose (MS).

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Tre ulike studier publisert i samme utgave av det amerikanske tidsskriftet New England Journal of Medicine viser at nye typer legemiddel mot MS gir gode resultater.

En av disse studiene har testet legemidlet cladribin. Du kan lese mer om studien her.

I denne studien ble cellegiften cladribin gitt som tabletter. Vanligvis gis cladribin intravenøst. Medisinen brukes i behandlingen av spesielle typer leukemi (blodkreft). I de to andre studiene var det utprøvde legemidlet fingolimod.

Variert sykdomsbilde

MS er en sykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. Symptomene skyldes feilfunksjoner i de delene av hjernen eller ryggmargen som rammes.

Symptomene kan derfor variere fra pasient til pasient avhengig av hvor skadene sitter. Vanlige startsymptomer er blant annet synsforstyrrelser, nedsatt arbeidsevne og tretthet, balanseproblemer og delvis lammelse av muskulatur.

Effekt på attakker

I studien der det ble brukt cladribin, ble 1300 MS-pasienter randomisert til enten å få legemidler eller placebo (narremedisin). De som deltok, ble fulgt i nesten to år.

Resultatene viste at legemidlet hadde en effekt på sykdsanfallene (attakker). Omtrent 70 prosent av deltagerne som ikke hadde MS-attakker under forsøksperioden, fikk legemidlet, mot 61 prosent som fikk placebo.

Dessuten ble funksjonshemmingen som kommer i kjølvannet av MS-sykdommen, redusert blant dem som fikk legemidlet.

Kan snart blir tilgjengelig

I den ene av studiene med fingolimod fikk over 1000 pasienter mellom 18 og 55 år enten dette legemidlet eller placebo. Også her var forekomsten av attakker lavere blant dem som fikk legemidlet. Pasientene ble undersøkt med ved hjelp av MR, og dette viste at de som fikk legemiddelet, fikk redusert betennelsen (inflammasjonsgraden) i hjernen.

Du kan lese mer om denne studienher.

I den andre studien med fingolimod ble omtrent 1300 pasienter randomisert til enten å få behandling med det nye legemiddelet eller til injeksjoner med såkalt interferon beta 1a - en behandling som i dag gis ved MS.

Også i denne studien var antall atakker lavere blant de som fikk dette nye legemidlet. Denne studien pågikk i ett år.

I studien med fingolimod var bivirkningene blant annet herpes zoster og påvirkning på hjertet. I en av studiene ble det også rapportert om to dødelige infeksjoner.

Den svenske utgaven av Dagens Medisin skriver at både cladribin og fingolimod representerer en ny måte å behandle MS på. Begge substansene i disse legemidlene påvirker immunforsvaret, og begge disse legemidelene kan bli tilgjengelige i løpet at dette året.

Studiene er finansiert av produsenten av medisinene.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Giovannoni G, Comi G, et.al. A Placebo-Controlled Trial of Oral Cladribine for Relapsing Multiple Sclerosis. NEJM 2010; : .
  2. Kappos L, Radue E.W, et.al. A Placebo-Controlled Trial of Oral Fingolimod in Relapsing Multiple Sclerosis. NEJM 2010; : .
  3. Cohen J, Barkhof F, et.al.. Oral Fingolimod or Intramuscular Interferon for Relapsing Multiple Sclerosis. NEJM 2010; : .