Nyhetsartikkel

Lovende forskning om kunstige nyrer

Amerikanske forskere har skapt kunstige nyrer som kan filtrere blod og produsere urin når de blir transplantert inn i kroppen til rotter.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge amerikanske National Institutes of Health (NIH) Research Matters1. Med ytterligere utvikling kan denne tilnærmingen hjelpe de mange menneskene som står i donorkø og venter på å få transplantert nye nyrer. I USA rammer nyresvikt nærmere 1 million mennesker. Tall fra Helsedirektoratet fra 2007, viser at det totalt var vel 2500 nyretransplanterte i Norge. Årlig utføres ca. 300 nyretransplantasjoner, mens vel 1000 personer får dialysebehandling på grunn av nyresvikt. Ca. 8-10 prosent av befolkningen over 20 år har redusert nyrefunksjon.

Ifølge Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, fikk 63 personer transplantert nyre i første kvartal 2013. Per 1. april 2013 sto det 213 pasienter på venteliste for nyretransplantasjon.

Her kan du lese mer om nyresvikt.

Ikke nok donorer

I dag kan nyresvikt bli reversert ved nyretransplantasjon fra en passende donor, men omtrent en av fem som får transplantert nyrer, opplever at kroppen avstøter organet innen fem år. Det er heller ikke mange nok donorer til å møte det økende behovet.

En lovende tilnærming i jakten på å skape kunstige organer, er ved å bruke en metode der spesielle "vaskemidler" anvendes til forsiktig å fjerne celler fra organer. Dette gir et proteinbasert rammeverk som ikke vil blitt avvist av mottagerens immunforsvar. Disse avcellede organene blir siden gjeninnsatt med levende celler. Metoden har blitt brukt av ulike forskerteam i forsøk på å skape ikke-menneskelige biologisk konstruerte hjerter, lever eller lunger.

Forskerne testet først ved å avcelle nyrer fra rotter, gris, og menneskelik. De bekrefter at den fine arkitekturen i nyrene forblir intakt, inkludert rammeverket til små blodårer og rensesystem (filtersystemene).

Ikke like bra

Nyrer

For å fornye/regenerere funksjonelle rottenyrer, monterte forskerne de avcellede organene inne i vakuumkammere, for å hjelpe til å trekke nye celler inn på de riktige stedene. Den innvendige overflatene til blodårer ble gjenopprettet ved å levere endotelceller via nyrearterien, som normalt frakter blod til nyrene. Gjenværende nyrevev ble fylt ved levering av nyfødte rottenyreceller via urinlederen, som vanligvis frakter urin.

Rammeverket ble dyrket i flere dager i en næringsrik bioreaktor. Reaktorkammeret etterligner forhold inne i kroppen. Forskerne viste at de kunstige nyrene kunne utføre nyrelignende funksjoner. Organene filtrerte væske og produserte urin, og de filtrerte ut og reabsorberte visse molekyler med suksess. Men de regenererte nyrene fungerte ikke like bra som normale transplanterte nyrer.

Les også vår artikkel om nyrene.

Kan forbedres

Forskerne mener at teknikken kan forbedres ytterligere ved å begrense celletyper som ble brukt til ny vekst, og ved å endre på dyrkningsbetingelsene. Håpet er at kunstige nyrer en dag skal bli i stand til å erstatte nyrefunksjon like godt som donornyrer gjør.

Kilder

Referanser

  1. Lab-Grown Kidneys Function in Rats - NIH Research Matters www.nih.gov