Informasjon

- Kan halvere risikoen for CP ved for tidlig fødsel

En amerikansk studie viser at magnesiumsulfat kan halvere risikoen for at veldig for tidlig fødte barn får cerebral parese.

I følge CBS News kan risikoen for fødselsskaden Cerebral Parese (CP) halveres, dersom mødrene får magnesiumsulfat like før fødselen. Konklusjonen er basert på en foreløpig meddelelse fra en ikke-publisert studie.

Fra før av er det kjent at magnesiumsulfat kan brukes til å behandle svangerskapsrelatert høyt blodtrykk (svangerskapsforgiftning) og til å stanse for tidlig fødsel.

Vet ikke hvorfor

Forskerne vet ikke hva det er som gjør at magnesium har denne effekten, men de tror det kan skyldes av det åpner blodårene i den nyfødtes hjerne.

Deltagerne i studien var 2241 kvinner som var gravid i uke 24-31. Barn født før uke 37 regnes som for tidlig fødte. Kvinnene som fødte for tidlig, fikk enten magnesiumsulfat eller narremedisin (placebo).

Blant barna som overlevde, fikk to prosent av de i behandlingsgruppen CP. I den andre gruppen var det fire prosent som fikk denne fødselsskaden. Antall barn som døde, var likt i de to gruppene.

En samleanalyse publisert i fjor sommer viste liknende resultater, men forskjellen den gang var for liten til at man kunne konkludere entydig at magnesiumsulfat beskyttet mot hjerneskade1 - samleanalysen ga ikke et "statistisk signifikant" resultat.

100 nye tilfeller i Norge hvert år

I følge Norsk Elektronisk legehåndboka kan alle former for skadelig påvirkning under den fasen hvor hjernen utvikler seg, forårsake CP. Skaden kan derfor oppstå enten under svangerskapet, under fødselen eller i løpet av de første leveårene.

I Norge vil 2 av 1000 barn som fødes ha eller få CP. Dette innebærer at vi får ca 100 nye tilfeller hvert år.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Doyle LW, Crowther CA, Middleton P, Marret S. Magnesium sulphate for women at risk of preterm birth for neuroprotection of the fetus. Cochrane Database Syst Rev, issue 3, 2007. The Cochrane Library