Nyhetsartikkel

Mange eldre blir utsatt for vold

Studier viser at mange eldre blir utsatt for vold, ofte i nære relasjoner der partner, barn eller andre nære omsorgspersoner står bak. Blant overgrepene inngår både fysisk vold, seksuell vold, psykisk vold og trakassering. - Psykisk vold involverer ofte trakassering med utgangspunkt i økonomi, sier Astrid Sandmoe ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Ifølge en pressemelding som ble publisert i Journal of the American Geriatrics Society i juni 20151-2 har en verdensomspennende gjennomgang av studier vist at overgrep mot eldre er vanlig, og særlig blant de med minoritetsbakgrunn. Eldre med nedsatte kognitive evner, fysisk svekkelse eller psykososial angst har også økt risiko for overgrep.

I studier fra Nord- og Sør-Amerika er forekomsten av overgrep fra 10 prosent blant kognitivt friske eldre, til 47 prosent blant eldre med demens. I Europa varierer forekomsten fra to prosent i Irland til 61 prosent i Kroatia. I Asia ble den høyeste forekomsten funnet i Kina, mens den laveste ble funnet i India. I Afrika varierte forekomsten mellom 30 og 44 prosent.

Funnene i studien antyder at helsepersonell bør vurdere å rutinemessig screene om eldre blir utsatt for overgrep. Dette gjelder særlig blant høyrisikogrupper. Forskningen tyder på at overgrep mot eldre er utbredt, forutsigbart, kostbart og noen ganger dødelig.

Flest overgrep skjer i det private

Overgrep mot eldre inkluderer psykiske, fysiske og seksuelle overgrep, omsorgssvikt og økonomisk utnyttelse.

Ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) skjer de fleste overgrep mot eldre i det private og fra personer som står vedkommende nær. Dette kan være ektefelle, barn, barnebarn, slektninger, hjelpepersonell eller andre som den eldre er avhengig av. I institusjon kan det også være en ansatt eller en annen beboer.

NKVTS lister også opp hvordan slike overgrep kan arte seg. Dette kan være:

  • Verbal utskjelling
  • Økonomiske overgrep
  • Fysiske overgrep
  • Psykiske overgrep - som beskyldninger, hakking, å bli holdt våken, holdt fast, innestengt, utestengt, bundet fast, kastet ting på, å bli utsatt for hardhendt stell og overmedisinering.
  • Strukturelle overgrep
Neste side