Intervju

Mange hjertepasienter får ikke kontroll på blodtrykk og kolesterol

Rart at behandlingsmålene ikke nås

Ifølge tall fra undersøkelsen fra Tromsø er det altså over 80 prosent som oppgir at de bruker legemidler etter et infarkt.

- Og da er det rart at så få kommer i mål med behandling. Vi mener det er viktig med tettere oppfølging og at pasienten selv får vite hvor viktig dette er. Et hjerteinfarkt kan være en rystende hendelse der infarktet kommer først og behandlingen etterpå. Jeg tenker det er rart at vi ikke kommer i mål med behandlingen, med tanke på at hvor omveltende livshendelse et hjerteinfarkt er, sier Hopstock.

Retningslinjene sier at pasienten bør ha blodtrykk, vekt og kolesterol innenfor visse grenser for å unngå å bli syk igjen. Når det gjelder disse tre risikofaktorene tilsammen, er det mindre enn én prosent som kommer i mål.

Forrige side Neste side