Intervju

Mange hjertepasienter får ikke kontroll på blodtrykk og kolesterol

Sammensatt årsak

Marte Kvittum Tangen er spesialist i allmennmedisin og leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Hun sier at tallene fra Tromsøundersøkelsen er gjenkjennbar fra egen praksis.
- Dette er nok representative tall som gjenspeiler virkeligheten, sier hun.

Årsaken til at mange ikke når behandlingsmålene, mener hun er sammensatt.
- Pasienter er veldig ulike og har ulike utfordringer. Den som rammes av en sykdom, rammes også ofte av noe annet. Mange som har en kronisk sykdom, har gjerne en annen kronisk sykdom i tillegg, sier hun.

- Vi må da vurdere hva som er viktigst for denne pasienten. I praksis må man forholde seg til mange ulike anbefalinger og råd for den samme pasienten, sier Kvittum Tangen.

Forrige side Neste side