Intervju

Mange hjertepasienter får ikke kontroll på blodtrykk og kolesterol

Bivirkninger og risiko

Hun forteller at allmennlegen er opptatt av å unngå overdiagnostikk og overbehandling.

- Vi vet at for hvert legemiddel du legger til, øker risikoen for en alvorlig hendelse eller en alvorlig bivirkning for denne pasienten. Medisinene påvirker hverandre. Hvis en pasient bruker mer enn 8 medikamenter, utgjør dette en risiko som i de aller fleste tilfeller er større enn at det skal skje en ny hendelse – som et hjerteinfarkt. Og denne risikoen må allmennlegen vurdere, sier Kvittum Tangen.

- Vi vet også at om du klarer å senke blodtrykket litt, er det bedre enn ingenting.
Kvittum Tangen sier at allmennleger er opptatt av å nå målene der det er mulig og uten at det får for store andre negative virkninger for pasienten,.
- Her må det være rom for den individuelle tilpassende behandling. Som allmennlege har vi over 200 nasjonale faglige retningslinjer å forholde oss til, og behandlingsmål endrer seg, sier hun.

Hun påpeker også at et målt blodtrykk ikke trenger å bli helt korrekt. Én av tre pasienter får høyere blodtrykk når de er hos legen. Kanskje kan en 24-timers blodtrykksmålig vise at pasienten er kommet i mål med blodtrykksbehandlingen likevel.

Forrige side Neste side