Intervju

Mange hjertepasienter får ikke kontroll på blodtrykk og kolesterol

Klar tale!

Om behandlingsmålene blir nådd etter et hjerteinfarkt kan bero på flere ting, kommunikasjonen til pasienten er en av dem. Lederen i Norsk forening for allmennmedisin ønsker at også spesialistene blir tydeligere i kommunikasjonen til både fastlegen og til pasientene.

Pasienten må få forklart: hva er målene for akkurat din behandling, hva er grensa for ditt kolesterol.

- Kommunikasjon er vanskelig. Det har skjedd en akutt hendelse, det er mye å forholde seg til og det tar tid å ta til seg informasjon. Budskapet på gjentas og det må gjerne komme skriftlig. Vi må sikre oss at pasienten forstår hva vi sier, sier Kvittum Tangen.

Forrige side Neste side