Intervju

Mange hjertepasienter får ikke kontroll på blodtrykk og kolesterol

Blir medisinene tatt?

Et annet poeng i forbindelse med dette er bivirkninger av medisinene, hvor mye pasienten tåler av dette og dermed: blir medisinene tatt slik de skal?

- Bivirkningene er ulike fra pasient til pasient. En bivirkning av statiner er muskelsmerter. Dette skrives og snakkes det endel om i mediene. Mange pasienter har muskelsmerter uavhengig om de tar statiner eller ikke, men setter det gjerne i sammenheng med medisinene og ønsker derfor ikke å ta medisinene, sier hun.

- Selv om vi skriver ut resept, tar de ikke medisinene likevel. De vil ikke ha den, men tør kanskje ikke å si fra om det til legen.

Kvittum Tangen forteller at jo lenger et lege-pasientforhold har vart, jo mer tillit og åpenhet har de til hverandre. Dette går begge veier. Er det tillit, er sannsynligheten for at pasienten tar de medisinene de får, større.

 

Forrige side