Nyhetsartikkel

Masseskyting på skoler: sjelden årsaken er alvorlige psykiske lidelser

En studie fra USA viser at fåtallet av gjerningsmennene bak masseskoleskyting har psykose og annen alvorlig psykiatrisk sykdom.

Over 80 massemord utført på skoler over hele verden er analysert i det som skal være den største undersøkelsene i sitt slag på dette temaet.  

Studien er publisert i Journal of Forensic Sciences1.

 Menn med våpen

Av de 82 tilfellene av massemord på skoler, fant forskerne følgende fakta:

  • Nesten halvparten skjedde i USA. 
  • De fleste involverte skytevåpen.
  • Gjerningsmannen av masseskytinger på skoler var menn (100 prosent).
  • Alvorlig psykisk lidelse (for eksempel psykose) var fraværende hos flertallet av gjerningsmennene.
  • Omtrent halvparten av masseskytingene på skolen endte med at gjerningsmannen tok selvmord.

Forskerne fant ut at det oftest ble brukt halv- eller helautomatiske skytevåpen. Ellers var knivstikking den vanligste metoden.

 Et eget fenomen

Forskerne sier i en nyhetsmelding fra Columbia University2 at funnene de har gjort tyder på at masseskoleskytinger er forskjellige fra andre former for massemord.

- De bør ses på som et eget fenomen, sier Gary Brucato.

Han er en av forskerne bak studien og direktør for Center of Prevention and Evaluation (COPE) - som spesialiserer seg på studier og behandling av unge voksne med høy risiko for schizofreni og andre psykoser.

Brucato mener at for å forhindre fremtidige masseskoleskytinger, må man i større grad se på de kulturelle og sosiale driverne til denne typen hendelser - som kan være romantisering av våpen og våpenvold, for eksempel. Å ha fokus på psykisk lidelse, spesielt psykotisk sykdom, når man snakker om masseskoleskytinger, kan være uheldig og gjøre at man går glipp av andre årsaker. 

Kilder

Referanser

  1. Girgis R R, Rogers R T, et.al. Mass murders involving firearms and other methods in school, college, and university settings: Findings from the Columbia Mass Murder Database. Journal of Forensic Sciences 2022. onlinelibrary.wiley.com
  2. Columbia University, New Findings from the Columbia Mass Murder Database, 2022 www.columbiapsychiatry.org