Intervju

Medisinsk cannabis som behandling for mennesker med Tourettes syndrom

Australske forskere har vist at medisinsk cannabis effektivt behandler motoriske og vokale tics ved Tourettes syndrom.

Australske forskere har i en klinisk studie undersøkt effekten av medisinsk cannabis blant personer med Tourettes syndrom.

Studien er publisert i tidsskriftet NEJM Evidence1.

Dette skal være den første kliniske studien som undersøker dette. 

Behandling med cannabis

Cannabisplanten inneholder over 100 ulike cannabinoider. De to cannabinoidene THC og CBD er de som det er knyttet mest interesse til med tanke på medisinsk behandling i dag.

THC (tetrahydrocannabinol) er den aktive hallusinogene forbindelsen i cannabis som gir følelsen av å bli "høy", mens CBD (cannabidiol) er en ikke-psykoaktiv forbindelse. Begge brukes medisinsk i Australia.

Tourettes syndrom (TS) er en tilstand der man utvikler motoriske eller vokale tics. Tilstanden ble første gang beskrevet av Georges Gilles de la Tourette i 1885.

Tics er plutselige og hurtige, ufrivillige bevegelser (motoriske tics) som blunking, grimasering, kasting med hodet, eller lyder (vokale tics) som kremting, hosting, banning og gjentakelse av spesielle ord.

Funnene fra studien der medisinsk cannabis ble brukt som behandling, viser en statistisk og klinisk signifikant reduksjon i motoriske og vokale tics på seks uker.

- Trengs mer dokumentasjon

- Det er bra at man tester ut nye behandlinger ved Tourettes syndrom, og dette ser ut til å være en godt gjennomført dobbeltblindet cross-over-studie, sier Sigurd Hortemo, overlege og medisinsk rådgiving ved Statens Legemiddelverk.

Han påpeker at studien er liten (22 pasienter) og behandlingsperioden er kort (6 uker), så studien gir ikke svar på om THC/CBD er effektiv behandling ved langvarig bruk.

Noen deltakere opplevde problemer med konsentrasjon og hukommelse. Forfatterne konkluderer selv med at det er nødvendig med større studier som varer lenger for å avklare både effekt og sikkerhet ved langvarig bruk.

- Det vil kreves mye mer dokumentasjon før et cannabis-legemiddel blir godkjent i EU og Norge for bruk ved Tourettes syndrom. Men dette er ikke til hinder for at leger etter en samlet vurdering kan velge å tilby slik utprøvende behandling, sier Hortemo.

Kan skrive ut resept

- Hvordan er systemet for bruk av medisinsk cannabis er i Norge?

- Det finnes to godkjente cannabis-legemidler i Norge (Sativex og Epidyolex). Bruk av andre cannabis-produkter og bruk av Sativex og Epidyolex utenfor de godkjente indikasjonene, regnes som utprøvende behandling i Norge, sier Hortemo og forklarer at det er mulig for leger å tilby utprøvende behandling med cannabis.

- Alle leger kan skrive resept på de godkjente cannabislegemidlene Sativex og Epidyolex og alle leger kan søke godkjenningsfritak for bruk av uregistrerte cannabislegemidler med inntil 1 prosent THC.

Bare spesialister på sykehus kan søke godkjenningsfritak for uregistrerte cannabisprodukter med mer enn 1 prosent THC.

- Utprøvende behandling som tilbys på offentlige sykehus, skal også finansieres av sykehuset. Legen må derfor avklare slik utprøvende behandling med sykehusledelsen, sier han.

SigurdHortemo.jpg
Sigurd Hortemo er overlege og medisinsk rådgiving ved Statens Legemiddelverk. Foto: Statens Legemiddelverk.

- Kan tolereres godt

- Selv om det er bivirkninger av THC på kognisjon og mental helse, viser denne studien at forsiktig dosering med THC i en tablettform tolereres veldig godt i en relativt ung pasientgruppe, sier professor Iain McGregor ved University of Sydney i en nyhetsmelding fra universitetet2.

Han sier også at dette er et vanskelig syndrom å behandle og som påvirker livskvaliteten til mange. Han sier det er gledelig og at resultatene gir sterk dokumentasjon på en alternativ behandlingsmetode for disse pasientene.

Livsforandringer

Studien involverte testing av 22 voksne pasienter med alvorlige Tourette-symptomer. I den dobbeltblinde studien fikk deltakerne både medisinsk cannabisolje og placebo over to seks ukersperioder.

I nyhetsmeldingen fra universitetet sier McGregor at studien viser at medisinsk cannabis kan redusere tics på en slik måte at det gjør en "livsforandrende forskjell for personer med Tourettes syndrom og deres familier".

- I tillegg fant vi at andre symptomer som er forbundet med Tourettes syndrom hos våre deltakere, også ble redusert, spesielt symptomer som tvangslidelse og angst, sier han.

Kilder

Referanser

  1. Mosley E P, Webb L, et.al. Tetrahydrocannabinol and Cannabidiol in Tourette Syndrome. New England Journal of Medicine: Evidence 2023. evidence.nejm.org
  2. The University of Sidney, Medicinal cannabis is a 'life-changing treatment' for people with Tourette syndrome, 2023 www.sydney.edu.au