Intervju

Medisinsk cannabis

Lovlig bruk av medisinsk cannabis, og troen på effekten av det, varierer mellom ulike land. I Norge er produktet Sativex godkjent for bruk, men mange tror at cannabis kan hjelpe mot langt mer enn MS og smerter. - At noe fungerer mot noe, betyr ikke at det fungerer mot alt, sier Jørgen G. Bramness som er seniorforsker i ROP og professor ved Universitetet i Tromsø.

Interessen om bruk av medisinsk cannabis er stor, og i sosiale medier spres en rekke videoer og tekster som beskriver hvordan enkeltpersoner har hatt en positiv medisinsk effekt av cannabis. I noen tilfeller blir produktet nærmest presentert som en vidundermedisin. På den annen side er cannabis et kjent rusmiddel, og listen med bivirkninger er lang.

Retningslinjer og holdninger til bruk av medisinsk cannabis varierer mellom ulike land, og holdninger til bruk av cannabis er også vidt forskjellige innad i Norge. Men hva er egentlig medisinsk cannabis godt for, og hvorfor kan man lese så mye forskjellig om dette temaet? Det er noe av det vi har forsøkt å finne svar på i denne artikkelen.

Cannabis som medisin

Med begrepet medisinsk cannabis kan man enten vise til hele planten, eller til ekstrakter av planten. Begge deler blir brukt til behandling av symptomer eller sykdommer. Planten i seg selv er ikke godkjent i Norge til medisinsk bruk, men et ekstrakt som selges under navnet Sativex er godkjent for medisinsk bruk. 

Cannabisplanten inneholder over 100 ulike cannabinoider. Av disse har det vært mest forskning og interesse knyttet til delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD). Forskere har produsert mange syntetiske cannabinoider i laboratorier. Dette er syntetiske analoger til THC og noen av disse har svært høy styrke og kan gi alvorlige bivirkninger ved misbruk. Kroppen produserer også cannabinoide kjemikalier selv. Disse har en funksjon der de er med på å regulere velvære, minne, tenkning, konsentrasjon, bevegelser, bevissthet om tid, appetitt, smerte og sanser.

Neste side