Intervju

Medisinsk cannabis

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

God grunn til å være skeptisk optimist

- Hvorfor er det så strenge regler rundt bruk av medisinsk cannabis?

- Helse- og omsorgsdepartementet har ønsket strenge rammer rundt bruken - i alle fall i starten. Mange vil mene at cannabis behandles uforholdsmessig strengt i forhold til opioider for eksempel, men samtidig er det liten erfaring med slik behandling i Norge. Helsedirektoratet og Legemiddelverket vurderer nå om ordningene rundt rekvirering kan forenkles, sier Hortemo.

Bramness tror ikke at det norske regelverket er så restriktivt.

- Jeg tror at vi går litt foran på dette feltet. I Portugal for eksempel, et land vi ellers liker å sammenligne oss med, har de ikke godkjent Sativex til bruk. Det er god grunn til å være skeptisk optimist ved alle medisiner, men de kan hjelpe for noen. I dette tilfellet har Legemiddelverket gått foran og åpnet for bruk av medisinsk cannabis i Norge. Uten at Legemiddelverket hadde tatt selvstendig initiativ til dette, ville vi ikke hatt denne muligheten i Norge i dag, sier Bramness.

Forrige side Neste side