Intervju

Medisinsk cannabis

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Risiko ved bruk av cannabis

Jørgen G. Bramness er seniorforsker i ROP og professor ved Universitetet i Tromsø. Foto: Marte G. Bramness

NHI.no har tatt kontakt med Jørgen G. Bramness, som er seniorforsker ved ROP - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, og vi spør:

-Hvilken risiko er knyttet til bruk av cannabis som rusmiddel?

- All bruk av rusmidler innebærer en risiko. Dette kan være vanskelig å kommunisere fordi mange av de negative effektene av rusmiddelbruk er nokså sjeldne, og mange kan bruke dem uten å oppleve negative konsekvenser. For cannabis er det vist fysiske og psykiske konsekvenser. Det som avgjør hvor risikabelt det er, er hvilke mengder og hvor ofte man inntar det. I tillegg handler det nok om personlig sårbarhet, sier Bramness.

- Gjelder de samme risikofaktorene for medisinsk cannabis?

- Medisinsk cannabis er det samme produktet som cannabis brukt som rusmiddel, men medisinsk cannabis gis i lavere doser og konsentrasjoner som er mindre potente, derfor er bruk av medisinsk cannabis mindre risikabelt. Det kan sammenlignes med bruk av opioider som medisin, og bruk av heroin som rusmiddel, sier Bramness.

Forrige side Neste side