Nyhetsartikkel

Menn utgjør en større trussel for andre i trafikken enn kvinner

Menn utgjør en større trussel for andre i trafikken enn kvinner, og de kjører oftere farligere kjøretøy.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Injury Prevention i april 20201-2.

Tradisjonelt har analyser om sikkerhet på veien fokusert på individuell skaderisiko knyttet til egen bruk av bestemte transporttyper, fremfor å se på risikoen de utgjør for andre. Forskerne bak den aktuelle studien ønsket derfor å se nærmere på dette. Analysen tok utgangspunkt i data fra fire engelske registre for skadestatistikk og trafikkuhell. Statistikken som ble brukt, er fra 2005 til 2015.

 Biler var oftest involvert

Informasjonen ble brukt til å analysere risiko mot andre trafikanter fra personer som syklet eller kjørte personbiler, drosjer, varebiler, lastebiler, busser og motorsykler per milliard kjørte kilometer. Forfatterne kategoriserte også etter veitype og kjønn.

I absolutte tall var biler og drosjer forbundet med flest dødsulykker, men når antall drepte ble sammenholdt med tilbakelagt distanse, fant forfatterne at andre kjøretøy var enda farligere. 

Motorsykler utgjør høy risiko for andre

Lastebiler ble forbundet med ett av seks dødsfall hos andre brukere av veien. Hver kilometer som ble kjørt, ble forbundet med mer enn fem ganger flere dødsfall enn antallet dødsfall per kilometer kjørt med mindre bil. Lignende tall fant man også for buss.

Motorsykler utgjør også høy risiko for andre brukere av veien. Hver kilometer kjørt var forbundet med cirka 2.5 flere dødsfall hos andre brukere av veien, enn hver kilometer kjørt i bil. Beslutningstakere bør forsikre seg om at tiltak for å begrense bruk av bil, ikke fører til at flere velger å kjøre motorsykkel, mener forskerne.

Syklister var de trafikantene som utgjorde minst risiko for andre veibrukere.

De fleste som døde var fotgjengere

Ved fem av de seks analyserte kjøretøyene, utgjorde menn bak rattet en betydelig større risiko for andre. Mannlige sjåfører av biler og lastebiler utgjorde dobbel så stor risiko som kvinner. Risikoen var fire ganger så høy for mannlige lastebilsjåfører, og mer enn ti ganger høyere for mannlige motorsykkelførere, enn kvinnelige.

I urbane strøk var de fleste av de som døde - 173 totalt i studieperioden - fotgjengere. 

I en podkast knyttet til studien påpeker forfatterne at 95 prosent av lastebilsjåførene er menn. Lastebiler er i seg selv farlige kjøretøy, og mannlige sjåfører utgjør en særlig høy risiko sammenlignet med kvinnelige sjåfører, skriver de.

I konklusjonen foreslår forskerne at beslutningstakere bør vurdere tiltak for å øke kjønnsbalansen i yrker som hovedsaklig involverer kjøring. Dette med utgangspunkt i at det er større sjanse for at andre veibrukere blir drept dersom en mann kjører, enn når det sitter en kvinne bak rattet.

Kilder

Referanser

  1. Aldred R, Johnson R, Jackson C, Woodcock J. How does mode of travel affect risks posed to other road users? An analysis of English road fatality data, incorporating gender and road type. Injury Prevention 2020. injuryprevention.bmj.com
  2. BMJ Press: Men pose more risk to other road users than women www.bmj.com