Nyhetsartikkel

Mer attraktiv med plastisk kirurgi?

Mennesker som gjennomgår plastisk kirurgi i ansiktet, ser noen år yngre ut.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Men de vil ikke nødvendigvis virke mer attraktiv på andre mennesker.

En studie publisert i tidsskriftet JAMA Facial Plastic Surgery har undersøkt hvordan andre mennesker oppfatter et ansikt som har gjennomgått plastisk kirurgi1.

Studien viser at mennesker som har fått utført annsiktsløft, øyelokksløfting eller panneløft, oppfattes som de er tre år yngre enn de egentlig er. Men de blir ikke oppfattet som mer attraktive etter inngrepene enn før.

Les også: Kosmetisk kirurgi

Dårlig dokumentert effekt

Forskerne innleder rapporten med å skrive at en av årsakene til at mennesker velger plastisk kirurgi, er ønsket og løftet om et yngre utseende. Om dette vil skje, er derimot dårlig dokumentert.

I studien ble pasientene vurdert av uavhengige deltagere (observatører), som skulle bedømme bilder av pasientene både før og etter at inngrepene ble gjort.

Forskerne spurte 49 personer som hadde utført ulike typer kosmetisk ansiktskirurgi mellom juli 2006 og juli 2010 om å sende inn to bilder av seg selv før de utførte inngrepene, og to bilder etter operasjonen. I gjennomsnitt ble før-og-etter-bildene tatt med 13 måneders mellomrom. Pasientene fikk ikke lov til å bruke sminke eller smykker på bildene.

Deretter skulle 50 observatører anslå alderen på personene som var avbildet. Samtidig ble de bedt om å vurdere attraktiviteten på personene på en skala fra 1 til 10. Fotografiene ble fordelt blant observatørene på en slik måte at ingen observatør så før-og etter-bilder av samme person. Forskerne sammenlignet deretter resultatetene for å se om operasjonen hadde gjort noen forskjell.

Se vår animasjon om fjerning av pannerynker

Ansiktsløfting

ansiktsløfting

Øyelokksløfting

øyelokksløfting

Vurdert som yngre

Før opersjonen, ble personene på bildet vurdert til å være i gjennomsnitt to år yngre enn sin faktiske alder.

Etter operasjonen, vurderte observatørene folks alder til å være fem år yngre enn den faktiske alderen.

I gjennomsnitt ble folks alder basert på utseendet altså vurdert til å være tre år yngre etter kosmetisk ansiktskirurgi sammenlignet med før.

De fleste ble vurdert som å være moderat attraktive (mellom 4 og 6 på en skala til 10) før operasjonen og det var ingen vesentlig endring i resultatene etter operasjonen. Det var heller ingen endring i resultatet etter at forskere fortalte om pasientenes alder eller hvilken type kirurgi folk hadde gjennomført.

Forskerne skriver i konklusjonen at nettopp dette kan virke motstridene: At selv om pasientene virker noen få år yngre etter en operasjon, øker ikke attraktiviteten. Forskerne forklarer dette med at det å vurdere hvor attraktiv noen er, vil være mer subjektivt enn å vurdere noens alder.

Skal man tro resultatene, kan det se ut som om graden av attraktivetet forblir den samme, uansett alder. Med andre ord: Når observatøren gjetter alder på pasienten, vil observatøren ha pasientens alder i minne når attraktivteten skal vurderes.

Kilder

Referanser

  1. Zimm a j, Modabber M, et.al. Objective Assessment of Perceived Age Reversal and Improvement in Attractiveness After Aging Face Surgery. JAMA Facial Plast Surg 2013. www.liebertpub.com