Informasjon

Har spart mer enn fem millioner barn og unge fra lammelser

Etter at en storstilt og verdensomspennende vaksinekampanje for å bekjempe polio ble satt i gang i 1988, har antallet personer som rammes av polio blitt redusert med 99 prosent.

I følge en kommentarartikkel som ble publisert i the Journal of the American Medical Association (JAMA) i august 2008, kan det nå se ut som om vi er i ferd med å utrydde polio.

I 1988 regnet man at det var ca. 350 000 nye tilfeller av polio på verdensbasis. 20 år senere ser vi altså at kampanjen har vært vellykket - for fra januar til august 2008, har man registrert totalt kun 866 tilfeller av polio.

Ble utryddet i løpet av få år med vaksine i Europa og Nord-Amerika

Antallet land som ikke har fått kontroll over poliosmitten, har blitt redusert fra 125 til fire land. Landene der man fortsatt ikke har kontroll over poliosmitten, er Afghanistan, India, Pakistan og Nigeria.

I 1952 døde flere barn i verden av polio enn av noen andre infeksjonssykdommer. I de fleste land i Europa og Nord-Amerika ble polioviruset effektivt utryddet i løpet av noen få år etter at IPV-vaksinen (inactivated polio vaccine) ble introdusert i 1955. I USA ble antallet personer som ble rammet av polio redusert med mer enn 25 ganger fra 1955 til 1961.

I Norge ble poliovaksine innført i skoleåret 1956/57. Det betyr at man kan regne med at personer født i 1943 eller senere har fått dette tilbudet.

Fortsatt er ikke vaksinasjonsdekningen optimal

I 1988 started altså World Health Assembly et internasjonalt samarbeid, der målet var å utrydde polio innen år 2000. I frontlinjen for dette samarbeidet finner vi Verdens Helseorganisasjon, UNICEF (FNs barnefond), Rotary og amerikanske Centers for Disease Control and Prevention.

For å kunne utrydde eller kontrollere en slik sykdom, er det helt avgjørende med gode rutinevaksinasjoner i utviklingsland. Uheldigvis er ikke disse rutinene optimale enda.

For at vaksinene skal fungere best mulig, anbefales 3-4 doser. Tall fra 2006 viser at mer enn 26 millioner barn i verden ikke har fått tre doser med poliovaksine. Dermed har den gjennomsnittlige globale dekningen nådd bare 80 prosent av barna. 40 land har i følge artikkelforfatterne mindre enn 80 prosent dekning - minimumsnivået som er nødvendig for å redusere risikoen for utbrudd.

Det globale målet er at alle land skal ha en vaksinasjonsdekning på minst 90 prosent, og 80 prosent vaksinasjonsdekning i hvert distrikt.

Fortsatt uklart om vi kommer i mål

I følge UNICEF har mer enn fem millioner barn og unge voksne unngått polio og dermed lammelser, og mer enn 1,5 millioner liv er reddet, takket være den omfattende kampanjen som ble startet i 1988.

Vil lovnaden om en poliofri verden bli en realitet, spør forfatterne av artikkelen i JAMA. Det finnes det fortsatt ikke noe klart svar på - men kanskje denne artikkelen kan være en påminnelse om hvorfor vaksiner og vaksinasjonsprogram er avgjørende for at helsen vår i dag er så god som den er.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Cochi SL, Kew O. Polio today: are we on the verge of global eradication?. JAMA 2008; 300 (7): 839-41.